Wielkie wydarzenia w roku 2018. Uroczystości dla uczczenia Jubileuszu 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

21 października 2017 at 15:38

Szanowni Państwo,
Chcemy poinformować o kolejnych inicjatywach Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, którymi będą dwa duże wydarzenia.

– W dniu 18 maja 2018 roku na terenach Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Lublinie im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 1, odbędzie się Wojewódzka Gala Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalna dla uczczenia Jubileuszu 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina (poniżej program minutowy).

– W dniu 7 września 2018 roku na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty A.K., przy ulicy Pogodnej 19 odbędzie się uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna, połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (poniżej program minutowy).

– Aby odbyły się wyżej wymienione wydarzenia na wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, powołano Społeczny Komitet Organizacyjny, oraz zaproszono do Honorowego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu zacnych gości (poniżej Skład Komitetu).