Trwają intensywne prace Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, dotyczące budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie

27 listopada 2017 at 18:38

Szanowni Państwo,

W dniu 20 listopada 2017 roku zapadły ostateczne decyzje, oczekiwane przez mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice od dwunastu lat, dotyczące budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie. Tu chcemy poinformować, że nie chodzi nam tylko o wybudowanie nowej siedziby, ale w szczególności o zwiększenie etatów dla Policji oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt m.in. nowe radiowozy i nie tylko.

W tym miejscu chcemy bardzo gorąco podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendzie Głównej Policji w Warszawie oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wojewodzie Lubelskiemu, Prezydentowi Miasta Lublina,  za pozytywne rozpatrzenie wniosku Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, co w efekcie w dniu 18 grudnia 2017 roku, rozpoczną się długo oczekiwane prace.