Spotkanie z Wojewodą Lubelskim

20 lutego 2018 at 20:40

W dniu 14.02.2018 r., odbyło się spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem Wojewodą Lubelskim, gdzie przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komitetu Organizacyjnego poinformowali Pana Wojewodę o inicjatywie i pismach skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących przyśpieszenia budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie, tak aby uroczyste otwarcie odbyło się w lipcu 2019 r., na Jubileusz 100-Lecia Policji w naszym kraju.

Równocześnie poinformowano Pana Wojewodę o przygotowaniach uroczystych Gal Patriotycznych, organizowanych przez Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i Społeczny Komitet Organizacyjny, które odbędą się w dniach 18.05.2018 r. i 07.09.2018 r. na Dzielnicy Bronowice w Lublinie, dla uczczenia 100-Lecia Niepodległości Naszego Kraju.

Wojewoda Lubelski Pan Profesor Przemysław Czarnek podziękował na ręce przedstawicieli mieszkańców inicjatyw i zaangażowania mieszkańcom Bronowic i miasta Lublina, życząc dalszej owocnej współpracy i sukcesów w rozwoju Dzielnicy, Miasta i Województwa.