Słowo w obronie Polski we Wrześniu 1939 roku, wygłoszone podczas III Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, który odbył się w dniu 06.09.2019 w Lublinie.

9 września 2019 at 17:30