– fileth

Rada i Zarząd Dzielnicy Bronowice oraz Zarząd Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice składają Pani Annie Pajdosz, Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy.

Nasze serca łączą się z Panią Dyrektor w tej chwili smutku. Słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo jesteśmy zasmuceni z powodu śmierci Mamy.

W tych niezwykle smutnych chwilach wszystkie nasze myśli kierujemy w Pani stronę.

Społeczność Bronowicka

Pogrzeb ŚP. Danuty Sudak z domu Siek 1-o voto Pajdosz, wieloletniej nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i w innych szkół zamojskich, pedagog i wychowawcy kilku pokoleń młodzieży odbędzie się 17 lutego 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Hrubieszowskiej 32 w Zamościu, Następnie urna z prochami zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Peowiaków w Zamościu.

Read more Nasze serca łączą się z Panią Dyrektor w tej chwili smutku

Zarząd Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina 14 lutego podjął decyzję o kontynuowaniu ogólnopolskich wydarzeń patriotyczno-kulturalnych i sportowych w 2022 roku. Mimo wielu problemów związanych z brakiem Bronowickiego Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia, organizacja niżej wymienionych wydarzeń plenerowych wiąże się z wielkim społecznym wysiłkiem Zarządu SKML i wolontariuszy.

W 2022 r. odbędą się:

19 marca – Ogólnopolska Gala podsumowująca działalność Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Rady Dzielnicy Bronowice w latach 2016-2021, połączona z XV-leciem tygodnika „Nowy Tydzień”

4 czerwca – V Wojewódzka Gala Integracyjna, Patriotyczno-Kulturalna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych

15 sierpnia –Gala Patriotyczno-Religijno-Kulturalna na skwerze i przy pomniku Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

9 września – V Ogólnopolska Gala Patriotyczno-Kulturalna-Sportowa Lubelski Jarmark Bronowicki

Planowane są również okolicznościowe wydawnictwa.

Tak było w ubiegłym roku

Read more Będzie się działo!

Zapowiada się kolejny trudny rok dla Miasta Lublin i poszczególnych dzielnic. Z uwagi na  znacznie ograniczone środki w budżecie Miasta pod znakiem zapytania stanęło wiele dzielnicowych inwestycji, także na Bronowicach.

11 lutego 2022 r. w ratuszu  zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta Joanna Żytkowska przyjęli delegację Zarządu SKML i Rady Dzielnicy Bronowice. Rozmawiano o priorytetowych inwestycjach na naszej Dzielnicy: budowie Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej,  kompleksowym remoncie ulicy Pogodnej od ul. Lotniczej do Hanki Ordonówny oraz długo wyczekiwanej rewitalizacji Parku Bronowickiego.

Szczególnie zabiegaliśmy o zabezpieczenie przez Miasto środków w kwocie 900 tys. na wykonanie niezbędnej dokumentacji BCK, bez której nie możemy otrzymać wsparcia zewnętrznego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Odnośnie remontu ul. Pogodnej i Parku Bronowickiego prosiliśmy Miasto by starało się zabezpieczyć środki na te inwestycje z programów rządowych m.in. Funduszu Polski  Ład. Zarząd SKML zapewnił Pana Prezydenta i Panią Dyrektor, że tej sprawie uda się do Premiera  Mateusza Morawieckiego, prosząc o wsparcie również wszystkich lubelskich parlamentarzystów.

Przedstawiono również inwestycje na Dzielnicy Bronowice w 2022 roku, które zmierzamy wukonać z Rezerwy Celowej Rady Dzielnicy Bronowice:

  • dokończenie remontu z 2021 r. ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami 13 i 15
  • dokończenie remontu (łącznika) od ul. Pogodnej 38 do ul. Jesiennej, poprzez wykonanie poszerzenia wjazdu i wyjazdu do ul. Pogodnej oraz wykonanie trzech spowalniaczy ruchu (zdemontowanych podczas remontu ulicy w 2020);
  • remont ul. Firlejowskiej od numeru 14A do 14Z i od numeru 16A do numeru 16;
  • wykonanie remontu ul. Osada Rolna (I etap) na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Osada Rolna 11A;
  • dokończenie wykonania oświetlenia (dwóch lamp) ciągu pieszego przy SP nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej oraz nowego (dwóch lamp) przy ulicy Krańcowej 109 i ulicy Sokolej 7,
  • wykonanie remontów schodów przy ulicy Droga Męczenników Majdanka nr 20 oraz nr 24
  • wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 (SP nr 33) do ul. Łabędziej 1 i 2 (boiska Orlik) wraz z uporządkowaniem terenu na tym odcinku.

Kwota przyznana z Rezerwy Celowej tj. 170 tys. złotych będzie niewystarczająca na realizację w/w inwestycji. Poprosiliśmy Pana Prezydenta o zwiększenie środków na potrzeby inwestycyjne Naszej Dzielnicy.

Spotkanie Zarządów Rady Dzielnicy i SKML z zastępcą prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Arturem Szymczykiem oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta Joanną Żytkowską.

 

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Szyszko, Eugeniusz Wojtaś, Jan Madejek, wiceprezydent Artur Szymczyk, dyr.  Joanna Żytkowska, inż. Adam Głowacz i Mahmed Abdurzakow.

Read more Zarządy SKML i Rady Dzielnicy z wizytą u wiceprezydenta Artura Szymczyka

Liczy się każdy grosz

Andrzeja Kasprzaka starszemu pokoleniu kibiców koszykówki w Lublinie przedstawiać nie trzeba, Mieszkańcom Bronowic również. To jeden z najlepszych koszykarzy w naszym kraju w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nasz były sąsiad mieszkający przez blisko dwadzieścia lat przy ul. Łabędziej 17.

Dwukrotny olimpijczyk, startował na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku (1968) i Monachium (1972). Z lubelskich koszykarzy jeszcze tylko Ireneusz Mulak dostąpił zaszczytu reprezentowania Polski na igrzyskach olimpijskich.

Kasprzak w reprezentacji Polski rozegrał 98 meczów, zdobył 461 punktów. Przez całą karierę sportową reprezentował jeden klub – WKS „Lublinianka”. Występował w lubelskich barwach przez 13 sezonów. W I lidze (najwyższej klasie rozgrywkowej) zagrał 219 meczów, zdobył 4613 punktów (osiągając imponującą średnią 21 punktów na mecz). Wielokrotnie wybierany do dziesiątki sportowców Lubelszczyzny (dwukrotnie zwyciężając plebiscyt).

Andrzej potrzebuje dzisiaj naszej pomocy. Po udarze jest w dużej mierze sparaliżowany, leżący. Wymaga stałej opieki rehabilitantów i fizjoterapeutów. Lubelskie środowisko sportowe, a także Mieszkańcy Bronowic i Miasta zawsze pokazywali solidarność i nie zapominali o swoich mistrzach, a do takich z pewnością należy Andrzej Kasprzak.

Pomóżmy wspaniałemu sportowcowi w trudnych dla niego chwilach!

Na portalu https://zrzutka.pl/7c9cvz trwa  zbiórka pieniędzy na na leczenie i rehabilitację Andrzeja. Liczy się każdy grosz!

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina wystąpi z apelem o wsparcie Andrzeja Kasprzaka do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Marszałka Województwa, Wojewody Lubelskiego oraz Prezydenta Lublina.

Read more Mistrz koszykówki, nasz były sąsiad, potrzebuje naszej pomocy by wrócić do zdrowia!

Mieszkańcy Bronowic alarmują!

Ten problem objawia się każdego roku zimą, tuż po tym, jak śnieg i lód znikają z naszych dzielnicowych dróg. Doraźne działania nic nie dają. Dziury znikają na chwilę, by pojawić się znowu ze zdwojoną siłą.

Ulica Firlejowska, Krańcowa, Puchacza, Pogodna czy Osada Rolna to tylko jedne z wielu, na które notorycznie skarżą się do Rady Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komitetu Mieszkańcy naszej Dzielnicy. Mimo usilnych próśb i monitów stan dróg nie ulega zmianie.

O palącym problemie Zarząd Dzielnicy i Społecznego Komitetu Mieszkańców dobrze wiedzą i zabiegają w Ratuszu, by jak najszybciej udało się go rozwiązać.

Ul. Krańcowa
Ul. Krańcowa
Ul. Firlejowska

Read more Dziura na dziurze, Panie Prezydencie tak dłużej żyć się już nie da!

Ważne spotkanie

17 stycznia 2022 r. odbyło się XXVIII Posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice oraz Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina.

Podczas spotkania podjęto bardzo wiele ważnych decyzji m.in. udzielono absolutorium za rok 2021 Zarządowi Rady Dzielnicy Bronowice, na czele którego stoi przewodniczący Andrzej Szyszko, pełniący także funkcję prezesa SKML-B. Przedstawiono i zatwierdzono zadania inwestycyjne na rok 2022. Zadania priorytetowe to: budowa Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej,  kompleksowy remont ulicy Pogodnej od ul. Lotniczej do Hanki Ordonówny oraz rewitalizacja Parku Bronowickiego. Rada i Zarząd Dzielnicy, a także Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina zabiegają o środki na w/w inwestycje od wielu lat, w szczególności z Miasta Lublina na wykonanie niezbędnej dokumentacji na BCK w wysokości 900 tys. złotych, a pozostałe koszty budowy będą pokryte ze zewnętrznych źródeł m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Read more Pierwsze spotkanie Rady Dzielnicy Bronowice oraz Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina w 2022 roku za nami

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Realizacja:Michal Stefanski
Back to top