O nas

W roku 1999 z inicjatywy mieszkańców – wspólnot mieszkaniowych na dzielnicy Bronowice w Lublinie, przy ulicach Sokolej, Pogodnej, Łabędziej, Drodze Męczenników Majdanka i innych, powstał Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice. Głównym celem jest praca zespołowa na rzecz rozwoju naszej dzielnicy poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż jesteśmy jedną z najstarszych dzielnic miasta Lublina.

Misją Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina- Dzielnicy Bronowice jest również działalność Edukacyjna, Kulturalna, Sportowa, Charytatywna na rzecz rozwoju i aktywności mieszkańców. W szczególności dzieci, młodzieży, starszych i osób niepełnosprawnych, podnosząc jednocześnie jakość życia i ich świadomość społeczną.

 Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice tworzą:

Działamy na podstawie prawnej „Ustawa z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie od art. 19 b do 19 h”.