Życzenia Świąteczne

22 grudnia 2017 o 01:29

Zdrowych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2018 Roku życzy: Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice

Po 12-latach oczekiwań mieszkańców Lublina, w dniu 18 grudnia 2017 roku, przy ulicy Gospodarczej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych VI Komisariatu Policji w Lublinie

20 grudnia 2017 o 17:17

W sposób symboliczny w dniu 18.12.2017 roku, rozpoczęła się budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji, po 12-latach starań Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice oraz grupy Radnych Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Lubelscy Parlamentarzyści, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, przedstawiciele Władz Miasta, kadra kierownicza Garnizonu Policji Lubelskiej z Komendantem Wojewódzkim Panem Robertem Szewcem oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców z jej przewodniczącym Panem Andrzejem Szyszko, dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, firm i przedsiębiorstw.

Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Lublinie Pan Dariusz Dudzik. Komendant powitał gości i podziękował wszystkim tym którzy przyczynili się długo oczekiwanej nowej inwestycji.

Trwają intensywne prace Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, dotyczące budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie

27 listopada 2017 o 18:38

Szanowni Państwo,

W dniu 20 listopada 2017 roku zapadły ostateczne decyzje, oczekiwane przez mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice od dwunastu lat, dotyczące budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie. Tu chcemy poinformować, że nie chodzi nam tylko o wybudowanie nowej siedziby, ale w szczególności o zwiększenie etatów dla Policji oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt m.in. nowe radiowozy i nie tylko.

W tym miejscu chcemy bardzo gorąco podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendzie Głównej Policji w Warszawie oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wojewodzie Lubelskiemu, Prezydentowi Miasta Lublina,  za pozytywne rozpatrzenie wniosku Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, co w efekcie w dniu 18 grudnia 2017 roku, rozpoczną się długo oczekiwane prace.

Przybliż/Oddal