Trwają intensywne prace Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, dotyczące budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie

27 listopada 2017 o 18:38

Szanowni Państwo,

W dniu 20 listopada 2017 roku zapadły ostateczne decyzje, oczekiwane przez mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice od dwunastu lat, dotyczące budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie. Tu chcemy poinformować, że nie chodzi nam tylko o wybudowanie nowej siedziby, ale w szczególności o zwiększenie etatów dla Policji oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt m.in. nowe radiowozy i nie tylko.

W tym miejscu chcemy bardzo gorąco podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendzie Głównej Policji w Warszawie oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wojewodzie Lubelskiemu, Prezydentowi Miasta Lublina,  za pozytywne rozpatrzenie wniosku Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, co w efekcie w dniu 18 grudnia 2017 roku, rozpoczną się długo oczekiwane prace.

W dniu 10 listopada 2017 roku, odbyło się kolejne posiedzenie Społecznego Komitetu Mieszkańców oraz Społecznego Komitetu Organizacyjnego dotyczące wydarzeń w roku 2018 z okazji 100-Lecia Niepodległości Naszego Kraju

27 listopada 2017 o 18:35

Na posiedzeniu poinformowano o przygotowaniach do wydarzeń, które odbędą się 18 maja i 7 września 2018 roku oraz spotkaniach i składzie Honorowego Komitetu i Społecznego Komitetu Organizacyjnego.

Z przyjemnością chcemy poinformować, że zaproszenia do Honorowego Komitetu obchodów Wielkiego Jubileuszu na dzielnicy Bronowice w Lublinie przyjęli:

Spotkanie w dniu 8 listopada 2017 roku z Wiceprezydentem Miasta Lublina Panem Arturem Szymczykiem

27 listopada 2017 o 17:03

Spotkanie dotyczyło współpracy mieszkańców Lublina z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, z uwagi na podwyżki jakie nastąpiły, i jak im zapobiec. O szczegółach mieszkańcy Dzielnicy Bronowice zostaną poinformowani osobnym pismem, które dostarczone zostanie mieszkańcom do skrzynek pocztowych, co nastąpi pod koniec grudnia 2017 roku.

Z uwagi na intensywne prace dotyczące budżetu Miasta Lubina na rok 2018 zgłosiliśmy następujące inwestycje do wprowadzenia do budżetu na rok 2018:

Przybliż/Oddal