Nowa sygnalizacja świetlna

15 września 2014 o 12:00

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców, wykonano długo oczekiwaną sygnalizację świetlną przy ulicy Krańcowej, z uwagi na liczne wypadki i kolizje, z udziałem pieszych, dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Bronowice i nie tylko.

Skwery

5 listopada 2011 o 12:00

Centrum Młodzieży „ Nie Lękajcie się” z inicjatywy SKM, Konferencja z udziałem Posłów na Sejm RP, Władz Wojewódzkich i Miejskich, budowa czterech skwerów rekreacyjno – wypoczynkowych na obecnie zdewastowanych terenach zielonych (własność gminy Lublin) przy ulicach: Zimowej, Łabędziej, Krańcowej i Drodze Męczenników Majdanka.

Skwer przy ulicy Krańcowej, im. Matki Boskiej Fatimskiej jest nie wykonany mimo że posiadamy projekt i pełną dokumentację techniczną. Trwają intensywne prace, celem realizacji tej inwestycji.

60-lecie Motoru Lublin

18 grudnia 2010 o 12:00

Centrum Młodzieży „ Nie Lękajcie Się”- z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców, spotkanie Wigilijne połączone z Jubileuszem 60-lecia RKS Motor w Lublinie.

Przybliż/Oddal