Spotkanie w dniu 8 listopada 2017 roku z Wiceprezydentem Miasta Lublina Panem Arturem Szymczykiem

27 listopada 2017 o 17:03

Spotkanie dotyczyło współpracy mieszkańców Lublina z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, z uwagi na podwyżki jakie nastąpiły, i jak im zapobiec. O szczegółach mieszkańcy Dzielnicy Bronowice zostaną poinformowani osobnym pismem, które dostarczone zostanie mieszkańcom do skrzynek pocztowych, co nastąpi pod koniec grudnia 2017 roku.

Z uwagi na intensywne prace dotyczące budżetu Miasta Lubina na rok 2018 zgłosiliśmy następujące inwestycje do wprowadzenia do budżetu na rok 2018:

Wielkie wydarzenia w roku 2018. Uroczystości dla uczczenia Jubileuszu 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

21 października 2017 o 15:38

Szanowni Państwo,
Chcemy poinformować o kolejnych inicjatywach Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, którymi będą dwa duże wydarzenia.

– W dniu 18 maja 2018 roku na terenach Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Lublinie im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 1, odbędzie się Wojewódzka Gala Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalna dla uczczenia Jubileuszu 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina (poniżej program minutowy).

– W dniu 7 września 2018 roku na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty A.K., przy ulicy Pogodnej 19 odbędzie się uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna, połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (poniżej program minutowy).

– Aby odbyły się wyżej wymienione wydarzenia na wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, powołano Społeczny Komitet Organizacyjny, oraz zaproszono do Honorowego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu zacnych gości (poniżej Skład Komitetu).

Budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie

7 października 2017 o 16:25

Szanowni Państwo,
Po wieloletnich staraniach Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, udało nam się doprowadzić do budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie. Jednocześnie zachęcamy wszystkie Firmy Budowlane z Województwa Lubelskiego, jak i całego Kraju, do zgłaszania swoich ofert na roboty budowlane do dnia 12 października 2017 roku. Szczegóły – ogłoszenie o zamówieniu do pobrania w pliku poniżej. Chcemy zaznaczyć, że budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji, to inicjatywa mieszkańców Dzielnicy Bronowice i ościennych.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Przybliż/Oddal