Debata na temat Bezpieczeństwa na dzielnicy Bronowice i miasta Lublina

22 kwietnia 2018 o 13:34

W dniu 12.04.2018 roku, odbyła się debata na temat bezpieczeństwa na dzielnicy Bronowice i miasta Lublina. W debacie zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji i VI Komisariat Policji w Lublinie, uczestniczyło wielu zaproszonych gości jak i mieszkańców. Poruszono wiele tematów dotyczących bezpieczeństwa, między innymi: mieszkańcy jak i dyrektorzy szkół i placówek szkolno-wychowawczych wskazali punkty najbardziej zagrożonych miejsc na dzielnicy Bronowice w Lublinie, oraz podkreślili drastyczny brak miejsc parkingowych na całej dzielnicy Bronowice, których brak odczuwają wszyscy mieszkańcy z uwagi na utrudniony dojazd między innymi pogotowia ratunkowego, policji i innych służb komunalnych oraz częstych konfliktów między mieszkańcami. Uzgodniono również, że kolejna debata na temat bezpieczeństwa odbędzie się w miesiącu październiku bieżącego roku, celem weryfikacji zgłoszonych przez mieszkańców wniosków.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zebranie

22 kwietnia 2018 o 13:16

W dniu 27.03.2018 r, odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice. Gdzie podsumowano 19-letnią społeczną dzielność i przyjęto program działania na kolejne lata. Wybrano również nowe władze na 5-letnią kadencję oraz przyjęto nowy statut naszego stowarzyszenia.  Relacje i szczegóły z tego wydarzenia przedstawimy w terminie późniejszym z uwagi na przygotowania do Historycznych Wydarzeń jakimi będą: LUBELSKIE-BRONOWICKIE OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, które odbędą się w dniu 18.05.2018 i 07.09.2018 roku.

Spotkanie z Prezydentem miasta Lublin

22 kwietnia 2018 o 12:58

W dniu 22.03.2018 r, odbyło się kolejne spotkanie z Prezydentem Miasta Lublina dr Krzysztofem Żukiem, dotyczące Lubelskich-Bronowickich Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego inż. Adam Głowacz, Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice Andrzej Szyszko oraz Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina Pani Joanna Żytkowska. Organizatorzy poinformowali Pana Prezydenta o przygotowaniach i problemach tych największych historycznych wydarzeń na dzielnicy Bronowice w Lublinie.

Przybliż/Oddal