Kolejne wydarzenie z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice

20 lutego 2018 o 23:36

W dniu 19.02.2018 r., w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji programów uroczystych Gal i II-go Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, które odbędą się w dniach:

18.05.2018 r. (piątek) Wojewódzka Gala Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalna,  dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina, na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, przy ulicy Bronowickiej 21 w Lublinie.

07.09.2018 r. (piątek) Uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim  Jarmarkiem Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej 19 w Lublinie.

Spotkanie z Wojewodą Lubelskim

20 lutego 2018 o 20:40

W dniu 14.02.2018 r., odbyło się spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem Wojewodą Lubelskim, gdzie przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komitetu Organizacyjnego poinformowali Pana Wojewodę o inicjatywie i pismach skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących przyśpieszenia budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie, tak aby uroczyste otwarcie odbyło się w lipcu 2019 r., na Jubileusz 100-Lecia Policji w naszym kraju.

Odznaczeni Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

26 stycznia 2018 o 22:57

Z olbrzymią satysfakcją chcemy poinformować, że w dniu dzisiejszym zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najbardziej zasłużeni w rozwój Dzielnicy, Miasta i Województwa członkowie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice w Lublinie.

Odznaczenia wręczył Pan Profesor Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przybliż/Oddal