Spotkanie z Posłami Panem Lechem Sprawką i Sylwestrem Tułajewem

2 grudnia 2010 o 12:00

Centrum Młodzieży „ Nie Lękajcie Się”- z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców, Konferencja dotycząca inwestycji budowy dróg w szczególności ulicy całej Pogodnej, Sokolej, Firlejowskiej, Bronowickiej, Krańcowej i innych.

Konferencja poświęcona realizacji społeczno-kulturalnej Dzielnicy Bronowice w Lublinie – budowa basenu i skwerów

22 marca 2010 o 12:00

Centrum Młodzieży „ Nie Lękajcie się” z inicjatywy SKM, Konferencja z udziałem Posłów na Sejm RP, Władz Wojewódzkich i Miejskich dotycząca budowy długo oczekiwanego Centrum Sportowo Rekreacyjnego przy ulicy Łabędziej 4.

Powstanie boisk Orlik

1 czerwca 2009 o 12:00

Uroczyste Otwarcie z udziałem całej Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki, władz Wojewódzkich, Miejskich oraz licznych mieszkańców .

Przybliż/Oddal