– ROZWÓJ INWESTYCYJNO – KULTURALNY ORAZ SPOŁECZNY W ROKU JUBILEUSZU 60-LECIA DZIELNICY BRONOWICE W LUBLINIE

Program minutowy Konferencji

Termin : 30.05.2016 ( Poniedziałek) w godzinach od 15: 00 do 21: 00
Miejsce : Centrum Młodzieży „NIE LĘKAJCIE SIĘ” Ulica Łabędzia 15 w Lublinie
15:00 – 15:30 Rejestracja uczestników Konferencji – Kawa powitalna
15:30 – 15:40 Uroczyste powitanie uczestników Konferencji, gości zaproszonych, otwarcie – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Bronowice Danuta Bochniarz
15:40 – 15:50 Przedstawienie Programu Konferencji przez Pana Huberta Obrusiewicza – Radnego Rady Dzielnicy Bronowice

15:50 – 16:10 Referat Pana Profesora Mieczysława Ryby – Radnego Rady Miasta Lublin „OD PERWAZJI DO POROZUMIENIA, RUCH SPOŁECZNY JAKO NIEINSTYTUCJONALNY PODMIOT DIALOGU SPOŁECZNEGO”, na przykładzie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice w Lublinie

16:10-16:45 Przedstawienie Ramowego Programu na temat Inwestycji na Dzielnicy Bronowice: Referują : Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice – Pan Waldemar Czapczyński Prezes Z.W „LUB-KOM” – Pan Zbigniew Kołbuś, Reprezentujący Wspólnoty Mieszkaniowe Radny Rady Dzielnicy Bronowice – Pan Hubert Obrusiewicz

16:45 – 17:00 Przedstawienie Ramowego Programu Kulturalnego na Dzielnicy Bronowice Referuje Andrzej Szyszko – Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Dzielnicy Bronowice, Radny Rady Dzielnicy Bronowice

17:00 – 17:25 Przedstawienie Ramowego Programu Społecznego na Dzielnicy Bronowice Referuje Prezes Fundacji Banku Żywności – Pani Marzena Pińkosz oraz Pan Krystian Kluger Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców

17:25 – 17:35 Wystąpienie Wojewody Lubelskiego – Pana Profesora Przemysława Czarnka
17:35 – 17:45 Wystąpienie Prezydenta Miasta Lublina – Pana doktora Krzysztofa Żuka
17:45 – 18:15 Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji – Pana inspektora Pawła Dobrodzieja, oraz
Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, Pana inspektora Dariusza Dudzika, dotyczące budowy
nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie
18:15 – 18:50 Wystąpienia Zaproszonych Posłów na Sejm RP :
Poseł Sylwester Tułajew
Poseł Lech Sprawka
Poseł Krzysztof Michałkiewicz
Poseł Artur Soboń
Poseł Joanna Mucha
18:50 – 19:00 Przerwa na Poczęstunek
19:00 – 20:30 Dyskusja – Wystąpienia Uczestników Konferencji oraz zaproszonych Gości
20:30 – 20:50 Podsumowanie Konferencji oraz zapisanie głównych tez, na temat Rozwoju Dzielnicy Bronowice w Lublinie, w roku Jubileuszu Referują: Andrzej Szyszko – Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców
Krystian Kluger – Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców

20:50 – 21:00 Zakończenie Konferencji podziękowanie wszystkim za udział, przez: Przewodniczącą Rady Dzielnicy Bronowice Danutę Bochniarz i Andrzeja Szyszko – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top