– Spotkanie z prezydentem miasta Lublina

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, odbyło się spotkanie z panem prezydentem miasta Lublina doktorem Krzysztofem Żukiem, gdzie poruszono następujące tematy:

– remontów i modernizacji dróg wraz z parkingami i ciągami pieszymi całej ulicy pogodnej, od ulicy Lotniczej do ulicy Anny Walentynowicz, propozycja ze strony SKM to: aby bardzo drogą i długą oczekiwaną  inwestycję podzielić na 3 etapy, występując również o zewnętrzne dodatkowe środki finansowe

– przedstawiono również panu prezydentowi  program obchodów 20-lecia wspólnot mieszkaniowych w Polsce, województwie lubelskim i Lublinie, w ramach obchodów 700-lecia miasta Lublina. Organizatorom – specjalnie powołanemu społecznemu komitetowi organizacyjnemu, zależy na podziękowaniu za 20-letnią działalność społeczną przedstawicielom wspólnot, którzy zasłużyli się  w rozwój ich i miasta Lublina.

Pan prezydent przyjął z zadowoleniem społeczną inicjatywę organizacji jubileuszu, połączonego z pierwszym jarmarkiem bronowickim, udzielając nam daleko idącego wsparcia przy organizacji, za co w tym miejscu chcemy w imieniu całej społeczności bronowickiej i nie tylko, serdecznie podziękować, licząc na dalszą owocną współpracę, której głównym celem jest rozwój dzielnicy Bronowice i miasta Lublina.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top