– Wielkie wydarzenia w roku 2018. Uroczystości dla uczczenia Jubileuszu 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Szanowni Państwo,
Chcemy poinformować o kolejnych inicjatywach Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice, którymi będą dwa duże wydarzenia.

– W dniu 18 maja 2018 roku na terenach Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Lublinie im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 1, odbędzie się Wojewódzka Gala Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalna dla uczczenia Jubileuszu 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina (poniżej program minutowy).

– W dniu 7 września 2018 roku na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty A.K., przy ulicy Pogodnej 19 odbędzie się uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna, połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (poniżej program minutowy).

– Aby odbyły się wyżej wymienione wydarzenia na wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, powołano Społeczny Komitet Organizacyjny, oraz zaproszono do Honorowego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu zacnych gości (poniżej Skład Komitetu).

 

 

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top