– Spotkanie w dniu 8 listopada 2017 roku z Wiceprezydentem Miasta Lublina Panem Arturem Szymczykiem

Spotkanie dotyczyło współpracy mieszkańców Lublina z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, z uwagi na podwyżki jakie nastąpiły, i jak im zapobiec. O szczegółach mieszkańcy Dzielnicy Bronowice zostaną poinformowani osobnym pismem, które dostarczone zostanie mieszkańcom do skrzynek pocztowych, co nastąpi pod koniec grudnia 2017 roku.

Z uwagi na intensywne prace dotyczące budżetu Miasta Lubina na rok 2018 zgłosiliśmy następujące inwestycje do wprowadzenia do budżetu na rok 2018:

– Przebudowę i remont całej ulicy Pogodnej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Anny Walentynowicz, z wykonaniem nowej kanalizacji burzowej, nowych miejsc parkingowych, nowego oświetlenia i ciągów pieszych wraz z infrastrukturą zieleni.

– Przebudowę i remont ulic: Bronowickiej, Sokolej, Krańcowej, Zimowej, Sowiej i innych.

– Wykonanie nowych placów zabaw przy ulicach Jastrzębiej 3 i ulicy Sokolej 3,5,7,9, które uległy naturalnemu zniszczeniu, gdyż były wykonane z drewnianych elementów i utraciły wszystkie wymagane atesty bezpieczeństwa, gdzie dochodziło do częstych wypadków dzieci i młodzieży, a w godzinach nocnych były dewastowane.

– Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na odcinkach od ulicy Pogodnej 7 do Krańcowej 106 (wzdłuż Parafii pod wezwaniem Św. Krzyża) oraz na odcinku od ulicy Łabędziej 3 do ulicy Sokolej 17 – 19, między boiskami orlik a centrum „Łabędzia”. Tu chcemy zaznaczyć, że są to wnioski nie tylko mieszkańców, ale również Policji, gdyż na wyżej wymienionych odcinkach dochodziło do wielu rozbojów, napadów, wyłudzeń i pobić, co w efekcie zagrażało życiu i zdrowiu mieszkańców naszej dzielnicy i nie tylko.

– Wykonanie monitoringu w najbardziej niebezpiecznych miejscach naszej dzielnicy m.in. ulicy Pogodnej, u zbiegu ulic Krańcowej 106 a Drogą Męczenników Majdanka (przy Poczcie) oraz innych.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top