– Po 12-latach oczekiwań mieszkańców Lublina, w dniu 18 grudnia 2017 roku, przy ulicy Gospodarczej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych VI Komisariatu Policji w Lublinie

W sposób symboliczny w dniu 18.12.2017 roku, rozpoczęła się budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji, po 12-latach starań Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice oraz grupy Radnych Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Lubelscy Parlamentarzyści, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, przedstawiciele Władz Miasta, kadra kierownicza Garnizonu Policji Lubelskiej z Komendantem Wojewódzkim Panem Robertem Szewcem oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców z jej przewodniczącym Panem Andrzejem Szyszko, dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, firm i przedsiębiorstw.

Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Lublinie Pan Dariusz Dudzik. Komendant powitał gości i podziękował wszystkim tym którzy przyczynili się długo oczekiwanej nowej inwestycji.

Szczególne słowa podziękowania skierowane były do władz Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublina, Samorządu-Radzie Miasta Lublina oraz całego Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice oraz samego Przewodniczącego tego Komitetu Pana Andrzeja Szyszko za 12-letnią determinację w dążeniu do wybudowania nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie.

Obecnie VI Komisariat Policji mieści się w budynku mieszkalnym. Jest użytkowany na podstawie umowy najmu. Warunki lokalowe są bardzo trudne, jest bardzo ciasno i trudno mówić o jakimkolwiek komforcie pracy samych funkcjonariuszy, ale także samych interesantów, którzy z różnych przyczyn odwiedzają siedzibę komisariatu. Obecna siedziba komisariatu nie spełnia obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, jakie powinny być zachowane w obiektach służbowych Policji. Od wielu lat kierownictwo Policji starało się o budowę nowej siedziby, z pomocą i wielkim wsparciem Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice.

Podczas uroczystości głos zabrali także Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Poseł na sejm RP Pan Sylwester Tułajew, który odczytał list Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Minister podkreślił, jak ważne jest zapewnienie jak najlepszych warunków służby funkcjonariuszom (list w całości poniżej).

Następnie głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice Pan Andrzej Szyszko, który serdecznie podziękował Panu Mariuszowi Błaszczakowi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, całej Komendzie Głównej Policji w Warszawie, Parlamentarzystom Ziemi Lubelskiej, w szczególności Posłowi Panu Sylwestrowi Tałajewowi, Wojewodzie Lubelskiemu Panu Przemysławowi Czarnkowi , Prezydentowi Miasta Lublina Panu Krzysztofowi Żuk, Radnym Rady Miasta Lublina oraz całej Społeczności Bronowickiej, która wspólnie dążyła do niezbędnej budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie.

Pan Andrzej Szyszko wystąpił również z Apelem do wyżej wymienionych władz, aby skrócić termin realizacji zakończenia tej inwestycji na lipiec 2019 roku, na obchody stulecia Policji w Polsce, włącznie z nowym wyposażeniem tej jednostki w nowe radiowozy i inny sprzęt. Była by to wielka rekompensata dla mieszkańców Lublina, po 12-latach oczekiwań. Licząc jednocześnie, że będzie to jeden z najnowocześniejszych komisariatów Policji w Polsce.

Na koniec głos zaprał Pan Robert Szewc Komendant Wojewódzki w Lublinie, który podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji oraz odczytał list nadesłany przez Panią Generał Helenę Michalak Zastępcę Komendanta Głównego Policji (list w załączeniu).

Pan Komendant wspomniał również o innych zadaniach inwestycyjnych Garnizonu Lubelskiego Policji, w tym dotyczące budowy nowych obiektów Policji m.in. I Komisariatu Policji w Lublinie, Komisariatów w Annopolu, Rejowcu Fabrycznym, Wisznicach i Kocku.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z uroczystości symbolicznego wbicia łopaty – budowy nowego VI Komisariatu Policji w Lublinie, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2017 roku.

Andrzej Wasil, Piotr Matej

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania Panoramy Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 roku z godziny 18:30 (od 7 minuty) i z godziny 21:30 (od 11 minuty), jak również do obejrzenia programu „Poranek między Wisłą i Bugiem” (od 33 minuty). W programach Telewizji Lublin mowa jest między innymi o rozpoczęciu budowy VI Komisariatu Policji w Lublinie. Linki do filmów poniżej.

 

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top