– Spotkanie noworoczne na Bronowicach w Lublinie (22.01.2018)

W dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się Bronowickie Spotkanie Noworoczne z Władzami Samorządowymi, Rektorami Wyższych Uczelni, Dyrektorami Szkół, Placówek Szkolno-Wychowawczych, Prezesami i Dyrektorami firm i przedsiębiorstw oraz Radnymi Rady Dzielnicy Bronowice, Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komitetu Organizacyjnego Wydarzeń w ramach Obchodów 100-Lecia Niepodległości Naszego Kraju.

Spotkanie rozpoczęło się od pięknego występu Lubelskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” z Lublina.

Następnie zaproszonych gości powitał Pan Andrzej Szyszko – Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice.

W tym bardzo udanym spotkaniu głos zabrali:

– Wiceprezydent Miasta Lublina Pan Artur Szymczyk, który złożył życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy  i przybyłych gości na spotkanie.  Następnie pogratulował inicjatyw społecznych różnych wydarzeń oraz zadeklarował zwiększenie środków finansowych na niezbędne inwestycje, remont trzech placów zabaw przy ulicach: Jastrzębiej i Sokolej oraz wykonanie nowego oświetlenia na odcinku ciągu pieszego od ul. Łabędziej 3 do ulicy Sokolej 19-17 w Lublinie i innych.

– Kolejnym mówcą był inż. Adam Głowacz wielce zasłużony działacz społeczny dla rozwoju naszego miasta i dzielnicy. Poinformował obecnych na spotkaniu o dwóch bardzo dużych historycznych wydarzeniach, jakie będą miały miejsce 18 maja i 7 września 2018 roku na naszej dzielnicy, z okazji 100-Lecia Niepodległości Naszego Kraju.

– Następnie głos zabrał Pan Andrzej Szyszko – Przewodniczący SKM, Radny Rady Dzielnicy Bronowice, który przedstawił program wydarzeń.

– Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Choma-Szulc – Dyrektor DDK „Bronowice”, poinformowała o przygotowaniach do obchodów 60-Lecia Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, który będzie obchodzony w bieżącym roku.

– Przed poświęceniem i podzieleniem się opłatkiem, głos zabrał ks. dr Marian Duma – Proboszcz Parafii Pod Wezwaniem Świętego Krzyża, który wspomniał tradycję noworocznych spotkań na dzielnicy Bronowice w Lublinie, dziękując wszystkim za społeczną i ofiarną pracę w rozwój naszej dzielnicy, miasta i województwa.

– Na zakończenie głos zabrał Pan Andrzej Szyszko, dziękując wszystkim za przybycie na spotkanie oraz za ciepłe słowa skierowane do całego Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Społecznego Komitetu Organizacyjnego.

 

Relacja fotograficzna ze spotkania

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania Panoramy Lubelskiej
z dnia 22 stycznia 2018 roku z godziny 18:30 oraz z godziny 21:30

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top