– Kolejne wydarzenie na Lubelskich Bronowicach.

W dniu 18 stycznia 2019 roku, odbyła się uroczysta Gala mieszkańców Lublina i Województwa lubelskiego w roku jubileuszu 20-lecia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, z władzami miasta i województwa lubelskiego.

Sprawozdanie z Uroczystej Gali podsumowującej obchody 100-lecia Niepodległości Naszego Kraju oraz zaprezentowania wydarzeń w ramach uczczenia 450 Rocznicy Unii Lubelskiej połączonej z 90-leciem inż. Adama Głowacza wielce zasłużonego działacza społecznego dla regionu.
W dniu 18.01.2019 r. w LUBHOTEL przy ul. Krańcowej 107A odbyła się Uroczysta Gala rozpoczynająca rok jubileuszu 20-lecia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice z Władzami Województwa i Miasta Lublin.
W Uroczystej Gali przedstawiono działania podsumowujące działalność społeczną w latach 1999 – 2019 Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, jak i podsumowano uroczystości w roku 2018 związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz zaprezentowano wydarzenia w ramach uczczenia 450 Rocznicy Unii Lubelskiej połączone z 90-leciem inż. Adama Głowacza, wielce zasłużonego działacza dla Województwa Lubelskiego i Miasta Lublina.
Przedstawiono również kolejną nową inicjatywę Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, dotyczącą długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest budowa Nowoczesnego Domu Kultury w jednej z najstarszych dzielnic Województwa i Miasta lublina.
Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy, gdzie Mieszkańcy Lublina i cała Społeczność Bronowicka złożyła hołd Prezydentowi Miasta Gdańska, Panu Pawłowi Adamowiczowi i potępiła wszelkie akty terroru i nienawiści.
Po przywitaniu licznie przybyłych gości, Władz Województwa i Miasta Lublina oraz przedstawicieli Szkół, Wyższych Uczelni, Firm i Przedsiębiorstw, Policji i Mieszkańców Województwa i Miasta Lublina, głos zabrał Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, Pan Andrzej Szyszko, przedstawiając krótki zarys działalności, plany na przyszłość, jak i kolejna nową inicjatywę budowy nowoczesnego Domu Kultury (treść wystąpienia w dalszej części sprawozdania).
Po wyróżnieniu okolicznościowymi statuetkami osób wspierających nasze społeczne działania, głos zabrali: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina Pan Artur Szymczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin Pan Marcin Nowak, Prorektor Politechniki Lubelskiej Pani prof. Anna Halicka, były Prorektor Politechniki Lubelskiej Pan prof. Andrzej Wac-Włodarczyk, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża dr Marian Duma, Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Pan Andrzej Szyszko – odczytując listy gratulacyjne m.in. od Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i inne, następnie głos zabrał Jubilat inż. Adam Głowacz.
Wszystkie przemówienia zostały utrwalone i przedstawione zostaną w specjalnym filmie, nagranym przez organizatorów i dołączonym do niniejszego sprawozdania.
Podczas trwania Uroczystej Gali, piękny koncert wykonał Kwarter Smyczkowy „Anima” z solistą Maciejem Rydzakiem.
Sprawozdanie z tych historycznych wydarzeń, które odbyły się w dniu 18.01.2019 r. można obejrzeć na stronach internetowych Społecznego Komitetu Mieszkańców :Lublina – Bronowice www.skm-bronowice.pl i FB, jak również w prasie – tygodniku „Nowy Tydzień”w formie papierowej, jak i na stronach internetowych wydawnictwa – www.nowytydzien.pl.

Organizatorzy dziękują za wspracie tego pięknego wydażenia.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top