– Wystąpienie Prezesa Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, Pana Andrzeja Szyszko podczas uroczystej gali w dniu 18 stycznia 2019 roku

Wystąpienie Prezesa Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, Pana Andrzeja Szyszko podczas Uroczystej Gali w roku jubileuszu 20-lecia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice z Władzami Województwa Lubelskiego i Miasta Lublin,
Lublin 18 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo

Przypadł mi zaszczyt poinformowania Państwa o pracach Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice w ostatnim dziesięcioleciu.
Dlaczego dziesięcioleciu. Mimo, że w bieżącym roku obchodzimy Jubileusz działalności 20-lecia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, bo są bowiem inne rocznice także ważne.
Ostanie dziesięciolecie wiąże się z faktem, że dziesięć lat temu było podobne spotkanie z Prezydentem Miasta Lublina, Władzami Województwa Lubelskiego i mieszkańcami Lublina – Dzielnicy Bronowice z ówczesnym jubilatem inż. Adamem Głowaczem, tylko o dziesięć lat młodszym, na którym zostały podjęte obietnice o wybudowaniu na naszej dzielnicy przy ul. Łabędziej, Centrum Sportu Rekreacji – kryta pływalnia.
Dziś mamy podobne marzenia, dotyczą one budowy nowego Domu Kultury wyposażonego w salę widowiskową wraz z widownią i sceną oraz całym zapleczem towarzyszącym takiej inwestycji.
W największym skrócie osiągnięcia mieszkańców Bronowic są wielorakie. W przeszłości była to budowa estetycznego i funkcjonalnego targu „Rynek Bronowicki”. W ostatnim okresie przy dużej pomocy Władz Miasta i Województwa Lubelskiego zostały wybudowane:
– pierwsze w Lublinie boiska ORLIK,
– skwery wypoczynkowe im. wielkich Polaków – św. Jana Pawła II, Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, i Prymasa 1000-lecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
– zostały zbudowane place zabaw i boiska sportowe z odpowiednim wyposażeniem przy ulicy Puchacza, Lotniczej, Bronowickiej i Plagiego Laszkiewicza poszerzonego o część sportowo-rekreacyjną
– w miejscu błotnistych ścieżek wykonano, praktycznie na całej dzielnicy, bezpieczne ciągi piesze z funkcjonalnym pasażem łączącym ulicę Puchacza z ulicą Pogodną
– wspólnie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz przy pomocy Władz Wojewódzkich i Miasta Lublina wykonano na naszej dzielnicy oazy zieleni otaczające budynki Wspólnot Mieszkaniowych i nie tylko.
Ze względów gospodarki cieplnej prawie wszystkie budynki zostały ocieplone i otrzymały nowe kolorowe elewacje, stając się w Lublinie jedną z dobrze urządzonych i zarządzanych dzielnic.
Działaniom inwestycyjnym towarzyszyły organizowane uroczystości:
– 2016 -100-lecie przyłączenia dzielnicy Bronowice do Miasta Lublin
– 2017 – 700-lecie Miasta Lublin połączone z 20-leciem działalności wspólnot mieszkaniowych
– 2018 – 100-lecie odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli.
Uroczystości te gromadziły setki mieszkańców Lublina i były wspaniałą szkołą patriotyzmu zwłaszcza dla młodego pokolenia, które w bieżącym roku i następnych latach będziemy kontynuować.
Mówiąc o pracy społecznej, dziękujemy Dyrekcjom Szkół i innym podmiotom, a szczególnie księżom naszych parafii, którzy aktywnie nam pomagali i pomagają we wszystkich przedsięwzięciach jakie odbywały się i będą odbywać się w naszej „Małej Ojczyźnie”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje cykliczny „Bieg Papieski”, w którym uczestniczy młodzież ze wszystkich lubelskich szkół podstawowych i średnich a organizatorami są parafia pw. Świętego Krzyża i Ochotniczy Hufiec Pracy.
W organizacji tych bardzo skrótowo przedstawionych różnych działaniach społecznych naszego Społecznego Komitetu, który powstał w maju 1999 r. z inicjatywy wielu Wspólnot Mieszkaniowych, obok wielu innych działaczy społecznych, zawsze uczestniczył dzisiejszy Jubilat inż. Adam Głowacz. To między innymi z jego praktycznego zaangażowania powstała nasza perełka – kryta pływalnia, Targ Bronowicki i na ukończeniu jest VI Komisariat Policji w Lublinie. Jest rzeczą oczywistą, że te inicjatywy mogły się realizować tylko dzięki poparciu Prezydenta Miasta Lublina i pozostałych komórek Urzędu Miasta oraz Władz Wojewódzkich, którym dzisiaj składamy gorące podziękowania w imieniu mieszkańców Województwa i Miasta Lublina, i całej społeczności Bronowickiej.
Celem dzisiejszego spotkania jest podziękowanie wszystkim Władzom Miasta i Województwa, jak i zaproszonym na dzisiejszą uroczystość Paniom i Panom, za realne poparcie kolejnej ważnej inicjatywy, którą jest wybudowanie na naszej dzielnicy nowoczesnego Domu Kultury wyposażonego w salę widowiskową z widownią (na 400 osób) i sceną oraz całym zapleczem technicznym, nie zapominając przy tym o innych inwestycjach infrastrukturalnych (takich jak: remont i modernizacja dróg, ciągów pieszych czy miejscach parkingowych), gdzie mieszkańcy jednej z najstarszych Dzielnicy Miasta Lublina, jaką są Bronowice, zasługują na taki długo oczekiwany obiekt i inwestycje.
W tym miejscu chcemy podziękować osobom wspierającym nasze społeczne działania na rzecz rozwoju województwa, miasta i dzielnicy.
Okolicznościowymi statuetkami wyróżnione zostały następujące osoby:
1. Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
2. Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
3. Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublina
4. Pan Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
5. Pan Marcin Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
6. Pani Irena Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin
7. Pan Tadeusz Dziuba – Dyrektor Wydziału Remontów i Inwestycji Urzędu Miasta Lublin
8. Pani Anna Pajdosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
9. Pan prof. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10. Pan prof. Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej
11. Pani prof. Anna Halicka – Prorektor Politechniki Lubelskiej
12. Pan Andrzej Wac-Włodarczyk – Były Prorektor Politechniki Lubelskiej
13. Pan Andrzej Pruszkowski – były Prezydent Miasta Lublin
14. Pan Jacek Sobczak – były Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
15. Pan Marcin Jama – Dyrektor Auchan w Lublinie
16. Pani dr Joanna Grabek-Baj – Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina

Ponadto wyróżnienia otrzymali Dyrektorzy Szkół i Placówek Szkolno-Wychowawczych, Policji, Firm i Przedsiębiorstw wspierających inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top