– W dniu 22.02.2021 odbyły się wspólne posiedzenia Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie

W dniu 22.02.2021 roku, spełniając wszystkie zalecenia sanepidu z uwagi na pandemie – odbyło się wspólne posiedzenia Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie. Gdzie udzielono absolutorium za rok 2020 dla Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina oraz Zarządu Dzielnicy Bronowice. Na posiedzeniu uzgodniono najważniejsze – priorytetowe inwestycje na dzielnicy Bronowice w szczególności budowy Bronowickiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II na skwerze jego imieniem, długo oczekiwanego remontu ulicy Pogodnej w Lublinie oraz Parku Bronowickiego. Rozdzielono również rezerwę celową Rady Dzielnicy Bronowice na wykonanie niezbędnych inwestycji w roku 2021. Szczegóły w krótce po uzgodnieniach w wydziałach Urzędu Miasta Lublin co do wykonania jak i kosztów inwestycji. Poinformowano również o przygotowaniach do gali – konferencji na temat „Rozwoju Społeczno-kulturalnego Lublina – Bronowic na lata 2021 -2023”. Z uwagi na panującą pandemie i ograniczeń wynikających z przepisów, konferencja odbywać się będzie w tematycznych grupach roboczych, które pracować będą metodami warsztatowymi w trzech grupach, gdzie głównym celem jest przedstawienie wizji Bronowickiego Centrum Kultury.

Konferencja odbędzie się w dniach od 26.03-2.04.2021 w Lublinie.


Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top