– Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Gali

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Gali – Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, organizowanego przez Społeczny Komitet Organizacyjny, Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice, Radę i Zarząd Dzielnicy Bronowice oraz Parafię pw. Świętego Krzyża w Lublinie w dniach 10 i 12 września 2021 r. na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie oraz Parafii pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 i skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24 w Lublinie; dla uczczenia 105-rocznicy przyłączenia wsi Bronowice do Miasta Lublin, 100-lecia pierwszego lotu polskiego samolotu wyprodukowanego w fabryce Plage-Laśkiewicz na lubelskich Bronowicach, 100-lecia WKS Lublinianka (sekcja koszykówki) w roku beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

IV Ogólnopolska Gala – Lubelski Jarmark Bronowicki odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka i Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Teresy Bogackiej.

Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki wsparciu Województwa Lubelskiego – Lubelskie Smakuj Życie! i programu „Warto być Polakiem”, Miasta Lublin, a także licznych partnerów.

 

 

IV Ogólnopolską Galę – Lubelski Jarmark Bronowicki w dniu 10 września (piątek) 2021 r. o godzinie 10:00 rozpoczęła uroczysta Msza Święta dziękczynna w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 w Lublinie, inaugurująca rok szkolny 2021/22 na lubelskich Bronowicach.

Od godz. 11:30 do 14 na terenach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie odbywały się występy artystyczne przedszkoli i szkół: Przedszkola Nr 9 w Lublinie, Przedszkola Nr 14 w Lublinie, Szkoły Podstawowej Nr 31 w Lublinie, Szkoły Podstawowej Nr 33 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie, VIII Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzieży z Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dzieci i młodzież przepięknie zaprezentowały program artystyczny, w którym znalazło się wiele akcentów ludowych (m.in. tańce: kujawiak, krakowiak w wykonaniu Przedszkola Nr 14) oraz patriotycznych (pieśni, m.in „Dziś idę walczyć mamo”,  w wykonaniu Izabeli Górskiej, uczennicy klasy III a z VIII LO). Występy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony rówieśników, a także rodziców i dziadków, którzy licznie zasiedli na widowni.

O godzinie 16:30 rozpoczęła się cześć oficjalna od występu patriotyczno-historycznego przygotowanego przez młodzież Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Młodzi artyści zebrali wielkie, zasłużone brawa.

Następnie głos zabrali gospodarze wydarzenia dyr. SP Nr 33 Urszula Remiszewska oraz prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Andrzej Szyszko, witając gości i informując o celach jakie przyświecają IV Ogólnopolskiej Gali – Lubelski Jarmark Bronowicki. Prowadzący Galę red. Krzysztof Basiński przywitał znamienitych gości, którzy swoją obecnością zaszczycili wydarzenie: Artura Sobonia, Wiceministra Aktywów Państwowych i Posła na Sejm RP, Posłów na Sejm RP Martę Wcisło i Sylwestra Tułajewa, wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego, który reprezentował Marszałka Jarosława Stawiarskiego, Lubelską Kurator Oświaty Teresę Misiuk, Wiceprezydenta Lublina Artura Szymczyka, który reprezentował Prezydenta dr Krzysztofa Żuka, radnych Rady Miasta Lublin: Marcina Nowaka i Marcina Jakóbczyka, ks dr Marian Duma, proboszcza parafii pw Świętego Krzyża, Renatę Bielecką – dyrektor WORD w Lublinie, Annę Pajdosz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury UM w Lublinie, Podinspektora Tomasza Gila – Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, Podinspektora Arkadiusza Romaniuka – Komendanta VI Komisariatu Policji w Lublinie, Teresę Bogacką – Kanclerz WSEI w Lublinie, Dziekana WSEI Sylwestra Bogackiego, rektora Komendanta Lotniczej Akademii Lotniczej w Dęblinie pana gen. Brygady pilota dr inż. Krzysztofa Cura, którego reprezentował podpułkownik Mirosław Bednarz, dowódca Batalionu Szkoleniowego LAW, Dyrektora Muzeum Sił Lotniczych Pawła Pawłowskiego, Prezesa Fundacji Lotniczy Lublin Andrzeja Stachyrę, byłych i obecnych dyrektorów bronowickich szkół i placówek szkolno-wychowawczych, Władysława Żmudę – wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej, byłych trenerów i zawodników WKS Lublinianka sekcji koszykówki, prezesów firm  i przedsiębiorstw, wielkich przyjaciół Bronowic – Halinę i Zbigniewa Dulniaków, Barbarę i Michała Dulniaków, Dagmarę i Rafała Dulniaków, radnych dzielnicowych, Zarząd Dzielnicy Bronowice, Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina oraz Adama Głowacza, honorowego prezesa SKML-B.

Po powitaniu gości prowadzący red. Krzysztof Basiński poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy uroczyście wręczył nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Pan Artur Sadowski, Pani Ewa Szady, Pani Małgorzata Szady, Pan Jacek Woliński; za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej  Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Violetta Stachyra.

Następnie wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk wręczył Medal Zasłużony Dla Miasta Lublina przyznany przez Prezydenta dr Krzysztofa Żuka: Andrzejowi Kubasiewiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MAK-DOM Centrala w Warszawie, Witoldowi Wolińskiemu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MAK-DOM Centrala w Warszawie i prezesa lubelskiego oddziału MAK-DOM, Adamowi Głowaczowi, Honorowemu Prezesowi Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Bronowice, wieloletniemu radnemu miejskiemu, obecnie radnemu Dzielnicy Bronowice, Andrzejowi Szyszko, Prezesowi Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Bronowice i Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie byłych zawodników i trenerów sekcji  koszykówki WKS Lublinianka z okazji 100-lecia klubu.

Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wręczył Dyplomy Marszałka Województwa Lubelskiego: Zdzisławowi Szabale, Grzegorzowi Wallnerowi, Adamowi Chowańcowi, Karolowi Rachowskiemu, Adamowi Gąsiorowi, Januszowi Narkiewiczowi, Ryszardowi Kisterowi, Grzegorzowi Flisowi, Januszowi Karpińskiemu i Zbigniewowi Sygarowi. Ponadto wyróżnienia otrzymali, ale z różnych powodów w uroczystości nie mogli uczestniczyć: Krzysztof Rachowski, Stanisław Dzierżak, Andrzej Prędkiewicz, Andrzej Kasprzak, Janusz Florczak,Roman Szczuka,Bogdan Lecyk, Roman Waseńczuk, Marek Niemiec, Wiesław Buczek i Jacek Dacko.

Następnie w/w zawodnicy zostali odznaczeni przez Wiceprezydenta Lublina Artura Szymczyka Medalami Prezydenta Miasta Lublin.

Podczas uroczystości Wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk Medalami 450-lecia Unii Lubelskiej wyróżnił: Generała Brygady. Pilota dr inż Krzysztofa Cura, Rektora Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie, Podpułkownik Jarosława Wojtasa z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Pawła Pawłowskiego, Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Andrzeja Stachyrę, Prezesa Fundacji Lotniczej Lublin, Jacka Woźniaka, Menadżera Fundacji Lotniczej Lublin; Prezesa Elmax w Lublinie, Artura Sadowskiego, Dyrektora Mak-Dom w Lublinie, Mariusza Marca, Dyrektora GalaDom w Lublinie, Dariusza Siptę, Prezesa Megaten w Lublinie, Renatę Bielecką, Dyrektor WORD w Lublinie, Mohnida Dado, Prezesa Vital Group International, Redaktora Krzysztofa Basińskiego oraz Konrada Kołbusia, Prezesa ZW LUB-KOM.

Lubelska Kurator Oświaty z okazji 100-lecia pierwszego lotu polskiego samolotu wyprodukowanego w fabryce Plage-Laśkiewicz na lubelskich Bronowicach okolicznościowymi dyplomami, które w jej imieniu wręczyli Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń i dyr. Aleksandra Sępoch z Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Lubelskiego Kuratorium Oświaty, wyróżnili: Generała Brygady. Pilota dr inż Krzysztofa Cura, Rektora Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej W Dęblinie, Podpułkownik Jarosława Wojtasa z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Pawła Pawłowskiego, Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Andrzeja Stachyrę, Prezesa Fundacji Lotniczej Lublin, Jacka Woźniaka, Menadżera Fundacji Lotniczej Lublin; Prezesa Elmax w Lublinie.

Lubelska Kurator Oświaty z okazji 105-lecia przyłączenia wsi Bronowice do Lublina wyróżniła: Małgorzatą Pielcką-Sikora, dyr Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI, Annę Stasiak, byłą dyrektor S.O.S.W. w Lublinie, Lucynę Mądrą, dyr. VIII LO, Jolantę Józefaciuk, dyr. SP Nr 31, Urszulę Remiszewską, dyr. SP Nr 33, Aleksandra Błaszczaka, dyr. Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie, Bożennę Kowalik, dyr. SPS NR 26, Tomasza Rakowskiego, dyr. S.O.S.W Nr 1, Dorotę Pietrykę-Stępniak, dyr. Przedszkola Nr 9, Anastazję Dorotę Minik, dyr. Przedszkola Nr 14, Ewę Szady i Violettę Stachyrę, dyr. Zespołu Szkół Lider, Radę Dzielnicy Bronowice, Społeczny Komitet Mieszkańców. Dodatkowymi wyróżnieniami uhonorowane zostały: Bożenna Kowalik, dyr. SPS NR 26 – za 45 lat pracy oraz Urszula Remiszewska, dyr. SP Nr 33 za 35 lat pracy.

Następnie Andrzej Szyszko, prezes SKML-B, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice w podziękowaniu za wsparcie rozwoju Miasta Lublina i dzielnicy Bronowice pucharami uhonorował: Wiceministra Aktywów Państwowych Artura Sobonia, Wiceprezydenta Lublina Artura Szymczyka, Władysława Żmudę, najlepszego w historii piłkarza Lubelszczyzny, Andrzeja Kubasiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAK-DOM Centrala w Warszawie, Michała Kubasiewicza, Prezesa MAK-DOM Centrala w Warszawie, Witolda Wolińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MAK-DOM Centrala w Warszawie, Artura Sadowskiego, dyrektora MAK-DOM, kanclerz WSEI Teresę Bogacką, Sylwestra Bogackiego, Prezesa Interbud, Dziekana WSEI, Annę Pajdosz, Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury UM w Lublinie, Urszulę Remiszewską, dyr. SP Nr 31, Bożennę Kowalik, dyr. SPS Nr 26, Grażynę Tutkę, Wiceprezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, Annę Stasiak, byłą dyrektor SOSW, Podinspektora Tomasza Gila, Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, Podinspektora Arkadiusza Romaniuka, Komendanta VI Komisariatu Policji w Lublinie, Piotra Turskiego, Prezesa TTS Development Lublin, Witolda Matacza, właściciela Energopol SA, Amelię i Dariusza Jabłońskich OSK Piotr Szkoła Jazdy, Marka Suszka, prezesa EKSAM Lublinian, Tomasza Kulianina, Prezesa HUP-BUD, Halinę i Zbigniewa Dulniaków, Barbarę i Michała Dulniaków, Dagmarę i Rafała Dulniaków, Firma GRANIT, Dariusza Siptę, Prezesa Megatem E.C. Lublinian, Bogdana Grochowskiego, prezesa PPU Grovis Lublin, Milenę Perestę, Menadżer LubHotel, Mohnida Dado, Prezesa Vital Group International, Renatę Bielecką, Dyrektor WORD w Lublinie, Ryszarda Petkiewicza, Prezesa PSM Kolejarz w Lublinie, Mariusza Marca, Prezesa GalaDom, Agnieszkę Targońską, Makro, Danutę Bochniarz, Wiceprezesa Społecznego Komitetu Mieszkańców, Ryszarda Montusiewicza, dyrektora TVP Oddział w Lublinie, Mariusza Wlaszczyka, Prezesa DOMLublin, Krzysztofa Basińskiego, Red. Nowego Tygodnia.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali lubelscy posłowie: Marta Wcisło oraz Sylwester Tułajew, który podziękował organizatorom, za tak piękną inicjatywę i odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do organizatorów gali.

Podczas imprezy lotnicze tradycje uczestnikom przybliżali Fundacja Lotniczy Lublin, Lotnicza Akademia Wojskowa oraz Muzeum Sił Powietrznych z Dęblina. Lubelska Policja, Straż Pożarna, WORD i OSK Piotr Szkoła jazdy prezentowały swój sprzęt. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji zaprosiła na bezpłatnie badania medyczne, a młodzież z Zespołu Szkół LIDER do degustacji przygotowanych przez siebie smakołyków. TTS Development przedstawił swoją ofertę.

Piątkową galę zakończyły koncerty na profesjonalnej scenie z estradowym nagłośnieniem i oświetleniem uwielbianych przez fanów zespołów disco polo: Piękni i Młodzi, Defis oraz Baflo.  Koncert wysłuchały pod namiotami na przygotowanych przez organizatorach krzesłach i ławkach liczne rzesze mieszkańców Dzielnicy Bronowice, Lublina i Województwa.

12 września 2021 roku, drugiego dnia IV Ogólnopolskiej Gali – Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego w odnowionym po spaleniu kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 oraz na skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24 w Lublinie odbyły się uroczystości związane z Beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego, byłego biskupa lubelskiego.

Licznie zgromadzeni w świątyni wierni na telebimie udostępnionym przez Lubelskie Centrum Kultury, ustawionym we wewnątrz kościoła, śledzili uroczystości ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Szastarki przeszli na skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24 , gdzie pod Jego pomnikiem złożone zostały kwiaty i wieńce oraz zapalone znicze.

Organizatorzy dziękuję partnerom IV Ogólnopolskiej Gali – Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego:

 

 

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top