– Wręczenie odznaczeń państwowych

Gratulacje, dla Panów Prezesów Śp Witolda Wolińskiego oraz Andrzeja i Michała Kubasiewicza z Centrali MakDom za otrzymanie odznaczeń państwowych.
Nagrodę za Śp Witolda Wolińskiego odebrała w Warszawie Córka Katarzyna Wolińska.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przekazał 15 odznaczeń państwowych: 3 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 9 Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz 3 Medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Uroczystość odbyła się 3 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

 

Na zdjęciu znajduje się szesnaście osób
Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przystąpił do wręczenia odznaczeń.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

Pan Witold Woliński,
Pan Andrzej Kubasiewicz,
Pan Michał Andrzej Kubasiewicz.
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali:

Pan Krzysztof Antoni Bińkowski,
Pan Dariusz Krzysztof Jaworowski,
Pan Michał Lucjan Jerz,
Pan Artur Grzegorz Maciaszczyk,
Pan Dariusz Jacek Sońta,
Pan Sławomir Wojciech Sońta,
Pan Krzysztof Jerzy Szewczyk,
Pan Maksymilian Bronisław Szydłowski,
Pan Krzysztof Trzaskoma.
Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” otrzymali:

Sebastian Chłopik,
Jacek Odziemczyk,
Zbigniew Woźniak.
Uroczystość odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Medal za Długoletnią Służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

w budowaniu wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
w rozwoju nauki,
w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą,
w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej, wykazujących się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top