– Zarządy SKML i Rady Dzielnicy z wizytą u wiceprezydenta Artura Szymczyka

Zapowiada się kolejny trudny rok dla Miasta Lublin i poszczególnych dzielnic. Z uwagi na  znacznie ograniczone środki w budżecie Miasta pod znakiem zapytania stanęło wiele dzielnicowych inwestycji, także na Bronowicach.

11 lutego 2022 r. w ratuszu  zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta Joanna Żytkowska przyjęli delegację Zarządu SKML i Rady Dzielnicy Bronowice. Rozmawiano o priorytetowych inwestycjach na naszej Dzielnicy: budowie Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej,  kompleksowym remoncie ulicy Pogodnej od ul. Lotniczej do Hanki Ordonówny oraz długo wyczekiwanej rewitalizacji Parku Bronowickiego.

Szczególnie zabiegaliśmy o zabezpieczenie przez Miasto środków w kwocie 900 tys. na wykonanie niezbędnej dokumentacji BCK, bez której nie możemy otrzymać wsparcia zewnętrznego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Odnośnie remontu ul. Pogodnej i Parku Bronowickiego prosiliśmy Miasto by starało się zabezpieczyć środki na te inwestycje z programów rządowych m.in. Funduszu Polski  Ład. Zarząd SKML zapewnił Pana Prezydenta i Panią Dyrektor, że tej sprawie uda się do Premiera  Mateusza Morawieckiego, prosząc o wsparcie również wszystkich lubelskich parlamentarzystów.

Przedstawiono również inwestycje na Dzielnicy Bronowice w 2022 roku, które zmierzamy wukonać z Rezerwy Celowej Rady Dzielnicy Bronowice:

  • dokończenie remontu z 2021 r. ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami 13 i 15
  • dokończenie remontu (łącznika) od ul. Pogodnej 38 do ul. Jesiennej, poprzez wykonanie poszerzenia wjazdu i wyjazdu do ul. Pogodnej oraz wykonanie trzech spowalniaczy ruchu (zdemontowanych podczas remontu ulicy w 2020);
  • remont ul. Firlejowskiej od numeru 14A do 14Z i od numeru 16A do numeru 16;
  • wykonanie remontu ul. Osada Rolna (I etap) na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Osada Rolna 11A;
  • dokończenie wykonania oświetlenia (dwóch lamp) ciągu pieszego przy SP nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej oraz nowego (dwóch lamp) przy ulicy Krańcowej 109 i ulicy Sokolej 7,
  • wykonanie remontów schodów przy ulicy Droga Męczenników Majdanka nr 20 oraz nr 24
  • wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 (SP nr 33) do ul. Łabędziej 1 i 2 (boiska Orlik) wraz z uporządkowaniem terenu na tym odcinku.

Kwota przyznana z Rezerwy Celowej tj. 170 tys. złotych będzie niewystarczająca na realizację w/w inwestycji. Poprosiliśmy Pana Prezydenta o zwiększenie środków na potrzeby inwestycyjne Naszej Dzielnicy.

Spotkanie Zarządów Rady Dzielnicy i SKML z zastępcą prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Arturem Szymczykiem oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta Joanną Żytkowską.

 

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Szyszko, Eugeniusz Wojtaś, Jan Madejek, wiceprezydent Artur Szymczyk, dyr.  Joanna Żytkowska, inż. Adam Głowacz i Mahmed Abdurzakow.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top