– Połączenie placówek – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego połączył się z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ

12 kwietnia Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego połączył się z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ. Od trzech tygodni „Wyszyński” funkcjonuje już jako jeden mega szpital.

Połączenie placówek ma przyczynić się do wyraźnej poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej, płynności finansowej i rentowności, dziś zadłużonych na grube miliony marszałkowskich szpitali, a także mają skorzystać na nim pacjenci.

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina niepokoi jednak los oddziałów jednoimiennych, tj,: Oddziału Neurologii, Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Pododdziału Laryngologii z ul. Herberta, które będą docelowo mają być zlokalizowane przy Alei Kraśnickiej 100.

SKML w sprawie neurologii wystosował do do marszałka i Zarządu Województwa petycję, w której zwrócił się o nielikwidowanie oddziału leczącego, w odróżnieniu od neurologii w „Wyszyńskim”, pacjentów z innymi chorobami niż te naczyniowe (głównie udarów), którym dedykowana jest placówka przy Kraśnickich.

– W chwili przeniesienia oddziału neurologii pacjenci z innymi chorobami, które nie mają podłoża naczyniowego, stracą dostęp do diagnostyki i leczenia – napisaliśmy w petycji, zaznaczając, że z taką sytuacją już mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, gdy dwa oddziały neurologiczne Szpitala Neuropsychiatrycznego z ul. Abramowickiej zostały wchłonięte przez „Wyszyńskiego”. Podkreśliliśmy także, że od lat drastycznie zmniejsza się liczba łóżek dla pacjentów neurologicznych niedotkniętych udarami i znacznie wydłuża proces leczenia wspomnianych schorzeń.

Wierzymy, że sprawa znajdzie szczęśliwy finał.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top