– Rozmawialiśmy z władzami miasta o zwiększeniu środków na dzielnicowe inwestycje Będzie więcej kasy!

30 marca w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Zarządu Dzielnicy Bronowice z zastępcą prezydenta Miasta Lublin Arturem Szymczykiem, zastępcą dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Stanisławem Wydrychem, inspektor Ewą Kulig z ZDiM oraz Maciejem Zaporowskim, kierownikiem referatu ds. dzielnic UM.

Spotkanie dotyczyło zwiększenia środków finansowych na realizację zadań z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Bronowice.

Środki z rezerwy celowej RDB wystarczają na wykonanie jedynie dwóch inwestycji: dokończenie remontu ulicy Sokolej oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do Łabędziej 1, przy ul. Grabskiego wzdłuż ogrodzenia SP Nr 33. SKML i RDB zabiegały o zwiększenie środków na dokończenie doświetlenia ulic- ciągów pieszych przy Krańcowej 109, Sokolej 7-9 oraz Łabędziej 3, Sokolej 17-19. Dzięki staraniom  Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Rady Dzielnicy Bronowice PGE Dystrybucja i PGE Lublin Miasto wymieniło 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ul. Krańcowej 109 i Sokolej 3-5, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ponadto chcemy dokończyć remont w Radzie Dzielnicy oraz wykonać rewitalizacje z tablicami informacyjnymi Skweru Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 22-24 i innych terenów zielonych.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top