– Z 29. posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice i Zarządu  Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina

25 kwietnia w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie odbyło się 29. posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice, w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, pełniący funkcje dzielnicowych radnych, a także zasiadający w Zarządzie Dzielnicy Bronowice. Radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in. „W sprawie utrzymania Targu Rynek Bronowice, niezbędnego dla zaspokojenia najpotrzebniejszych potrzeb życiowych mieszkańców Dzielnicy Bronowice w Lublinie i całego Miasta Lublin” , a także wysłuchali sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa w Dzielnicy zaprezentowanego przez Arkadiusza Romaniuka, komendanta VI Komisariatu Policji oraz Piotra Widomskiego, dzielnicowego Straży Miejskiej.

Podczas spotkania przewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina przedstawił sprawozdanie z Działalności Zarządu Dzielnicy za okres 17.01.2022 do 25.04.2022 roku.

Styczeń 2022

 • 28 stycznia 2022 godzina 13:00 – Ratusz udział w publicznej dyskusji dotyczącej projektu zmian zagospodarowania przestrzennego dotyczącej obszaru A rejonu ulicy Firlejowskiej. Uzgodniono poprawki po rozmowach z mieszkańcami.
 • 28 stycznia 2022 godzina 15:00 – Odbyło się spotkanie Zastępcą Prezydenta miasta Lublina Arturem Szymczykiem w sprawie zwiększenia środków finansowych do zadań priorytetowych jakimi są: Bronowickie Centrum Kultury i remont ulicy Pogodnej. Z uwagi na nieformalne rozpoczęcie budowy parkingów przy ul. Pogodnej od strony ul. Lotniczej możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej jest niemożliwe. Liczymy, że uda nam się wprowadzić długo oczekiwany remont tej ulicy do środków finansowych w ramach „Wspólnego Ładu”.

Luty 2022

 • 07 luty 2022 godzina 11:00 – Spotkanie z Panem Mariuszem Miazkiem z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lublinie, dotyczyło rewitalizacji i wykonania tablic informacyjnych na skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 22-24. Przyjęto wspólną koncepcję.
 • 11 luty 2022 godzina 10:00 – Ratusz – odbyło się kolejne spotkanie z Zastępcą Prezydenta miasta Lublina Arturem Szymczykiem dotyczące przedstawienia planu inwestycyjnego na Dzielnicy Bronowice, z rezerwy celowej RDB, realizując uchwałę RDB nr 80/XXVIII/2022 prosząc o zwiększenie środków finansowych na tę inwestycje. W spotkanie uczestniczyli Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina Pani Joanna Żydkowska, Doradca Prezydenta Miasta Lublina Jan Madejek, inż. Adam Głowacz, Eugeniusz Wojtaś, Dmytro Yasiuk i Andrzej Szyszko.
 • 14 luty 2022 – Wpłynęło sprawozdanie z działalności w roku 2021 Straży Miejskiej w Lublinie. Proszę o zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały.
 • 15 luty 2022 godzina 11:30 – Spotkanie w Zarządzie Dróg i Mostów, była to interwencja na natychmiastowe połatanie dziur przy ulicach Lotniczej, Pogodnej, Puchacza, Firlejowskiej i innych z uwagi na liczne skargi mieszkańców.
 • Od 15 lutego 2022 do 31 marca 2022 – Z naszej inicjatywy zorganizowaliśmy internetową Zrzutka.pl na pomoc byłemu najlepszemu koszykarzowi WKS Lublinianka Andrzejowi Kasprzakowi, który po wylewie znajduje się bardzo złej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej. Wpłat dokonało 132 osoby na łączną kwotę 22.081,00 złotych oraz przekazano w dwóch ratach Hannie i Andrzejowi Kasprzakowi.
 • 16 luty 2022 godzina 11:00 – Rada Dzielnicy Bronowice, wprowadzenie przez Komendanta VI Komisariatu Policji w Lublinie Pana Arkadiusza Romaniuka, nowej Pani Dzielnicowej Sierżant Kingę Marzędę na drugi rejon działalności na Dzielnicy Bronowice.
 • 17 luty 2022 Zamość – Uczestnictwo w pogrzebie mamy Pani Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Anny Pajdosz, w pogrzebie uczestniczyli Ksiądz Proboszcz Marian Duma, Ksiądz Andrzej Andruszczak, Andrzej Szyszko.
 • 24 luty 2022 – wpłynęło pismo od grupy INEA w sprawie budowy sieci telefonicznej i światłowodowej na ul. Firlejowskiej, niestety nasz wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na wynikające problemy (w załączeniu pismo)
 • 28 luty 2022 godzina 12:00 – Wydział Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego, pożegnanie Pani Dyrektor Mirosławy Puton, w związku z przejściem na emeryturę. W spotkaniu uczestniczyli inż. Adam Głowacz, Eugeniusz Wojtaś, Andrzej Szyszko, Grażyna Tutka, Zofia Gwóźdź.

Marzec 2022

 • 3 marca 2022 godzina 11:00 – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Lublin ul. T. Zana 38, spotkanie z nową Panią Dyrektor tego Wydziału Blanka Rdest-Dudak, spotkanie dotyczyło współpracy jak i wykonania niezbędnych prac na terenie Dzielnicy Bronowice. Omawiano między innymi rewitalizację skwerów Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych oraz nadzór nad nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, terenów zielonych, placów zabaw itp.
 • od 9 marca do 20 kwietnia – PGE Dystrybucja Centrala i PGE Lublin Miasto pozytywnie rozpatrzyło wniosek Zarządów RDB i SKML w sprawie wymiany słupów oświetleniowych wraz z nowymi lampami, które zostały wykonane przy ul. Krańcowej 109 – 6 słupów, Sokolej 7, 5, 3 – 3 słupy, kolejne będą wykonywane przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26, 24, 22. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z PGE Dystrybucja.
 • 9 marca 2022 godzina 12:00 – W Lubhotelu przy ul. Krańcowej 107A odbyło się Noworoczne posiedzenie Zarządów RDB i SKML z Dyrektorami Szkół i Placówek Szkolno-Wychowawczych, gdzie podsumowano dotychczasową współpracę oraz nakreślono dalszy plan działania z uwzględnieniem Ogólnopolskich wydarzeń Patriotyczno-Kulturalnych, które odbędą się w następujących terminach:
 • 19 marca 2022 (sobota) godzina 16:00 Lubhotel – Ogólnopolska Gala dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej i poparcia heroicznej walki z najeźdźcą Narodu Ukraińskiego, połączona z podsumowaniem działalności kulturalno-społecznej mieszkańców Województwa, Miasta, Dzielnicy Bronowice w Lublinie.
 • 27 maj 2022 (piątek) – V Wojewódzka Gala Integracyjna, Patriotyczno-Kulturalna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością, na terenach zielonych przy ul. Pogodnej 7 w Lublinie.
 • 15 sierpnia 2022 (poniedziałek) – Gala Patriotyczno-Religijno-Kulturalna na skwerze i przy pomniku Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 22-24 w Lublinie.
 • 9 września 2022 (piątek) – V Ogólnopolska Gala Patriotyczno-Kulturalna i Sportowa – Lubelski Jarmark Bronowicki, na obiektach sportowych S.P. nr. 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie.
 • 19 marca 2022 godzina 16:00 Lubhotel- odbyła się Ogólnopolska Gala dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej i poparcia heroicznej walki z najeźdźcą Narodu Ukraińskiego, połączona z podsumowaniem działalności kulturalno-społecznej mieszkańców Województwa, Miasta, Dzielnicy Bronowice w Lublinie. W tym historycznym wydarzeniu wzieły udział Władze Wojewódzkie, Miejskie i zaproszeni goście. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia na stronach Internetowych.
 • 30 marca 2022 – w Ratuszu odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin z Arturem Szymczykiem z udziałem Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Stanisławem Wydrychem, Panią inspektor Ewa Kulig, z radnymi RDB. Spotkanie dotyczyło zwiększenia środków finansowych na realizację zadań z rezerwy celowej RDB.
 • 30 marca 2022 – Złożono wniosek wraz z popisami z inicjatywy mieszkańców do budżetu obywatelskiego (Dzielnicowy do kwoty 350.000,00 złotych) pod nazwą zwiększenia dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice w obrębie ulicy Puchacza i Dr. Męczenników Majdanka 26 i 24. Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem.

Kwiecień 2022

 • 7 kwietnia 2022 godzina 10:00 – odbyło się spotkanie robocze – wizja lokalna na terenach gdzie będą wykonywane prace z rezerwy celowej RDB ulica Sokola, dokończenie remontu z roku 2021 poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami ulicy Sokolej 13 i ulicy Sokolej 15 w Lublinie, wraz z wyprostowaniem i malowaniem słupków zabezpieczających ciąg pieszy. Koszt to 80 tys. zł. Wykonanie dokumentacji technicznej remontu ul. Firlejowskiej od numeru 14A do 14Z i od numeru 16A do numeru 16 w Lublinie. Wykonanie nowego ciągu pieszego na odcinku od ulicy Pogodnej 19 do ulicy Łabędzie 1 (gdyż nie możemy rozpocząć jakichkolwiek prac na ul. Pogodnej z uwagi na starania się o środki finansowe). Podjęcie uchwały dot. wykonania ciągu pieszego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1. Szacowany koszt 100 tys. zł  Dokończenie wykonania oświetlenia (dwóch lamp) ciągu pieszego przy SP nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej w Lublinie oraz nowego (dwóch lamp) przy ulicy Krańcowej 109 i ulicy Sokolej 7 w Lublinie, (za garażami – przejście do Przychodni Zdrowia). Ponadto przygotowano kosztorysy na dokończenie remontu (łącznika) od ul. Pogodnej 38 do ul. Jesiennej, poprzez wykonanie poszerzenia wjazdu i wyjazdu do ulicy Pogodnej oraz  wykonanie trzech spowalniaczy ruchu (zdemontowanych podczas remontu ulicy w 2020). Prace te winny być wykonane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z uwagi na gwarancje. Przygotowanie projektu i wykonanie remontu ul. Osada Rolna (I etap) na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Osada Rolna 11A. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów, ZNK oraz Radni Rady Dzielnicy Bronowice.
 • 7 kwietnia 2022 – wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część VI B (Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) oraz WAŻNY DLA NAS obszar B – rejon ulic: Wrońskiej – Lotniczej – Pogodnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • 8 kwietnia 2022 Ratusz – Udział w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planu zagospodarowania miejscowego (w zawiązaniu do pisma z dnia 7 kwietnia 2022). W spotkanie uczestniczyli Zarząd RDB, Radni Rady Dzielnicy Bronowice oraz mieszkańcy Dzielnicy. W zabranym głosie przez Przewodniczącego Zarządu zaprotestowaliśmy przeciwko próbie manipulacji, likwidacji, itp. Targu Rynek Bronowicki, przygotowując stosowne wnioski jak i podjęcie uchwały przez RDB
 • 21 kwietnia 2022 godzina 13:00 Ratusz – Odbyło się spotkanie Zastępcą Prezydenta Miasta Lublina Arturem Szymczykiem i Dyrektor Wydziału Zieleni Gospodarko Komunalnej Urzędu Miejskiego Panią Blanką Rdest-Dudak w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na Dzielnicy Bronowice. Dotyczyło ono realizacji zadań inwestycyjnych na dzielnicy.

W okresie od stycznia 2022 do nadal:

 • wspieramy remont kościoła pw. Świętego Krzyża, pomoc polegała na przygotowaniu technicznym wykonania fresków na ścianach kościoła.
 • odbyło się kilka spotkań z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim oraz Zastępcami Zbigniewem Wojciechowskim, Zdzisławem Szwedem i Bartłomiejem Bałaban.
 • odbyły się również systematyczne spotkania – kontynuacja ścisłej współpracy z Policją i Strażą Miejską.

Odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Następnie głos zabrał Komendant VI Komisariatu Policji Pan Arkadiusz Romaniuk, informując Radę o bezpieczeństwie i zagrożeniach na Dzielnicy. Po wysłuchaniu tego sprawozdania za pierwszy kwartał 2022, Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem było 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Głos zabrał także Pan Piotr Widomski – Dzielnicowy Straży Miejskiej w Lublinie, który przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej na Dzielnicy Bronowice. Po wysłuchaniu tego sprawozdania Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem było 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu proponując podjęcie uchwał  na Posiedzeniu Rady Dzielnicy  Bronowice

Uchwała nr 84/XXIX/2022

Treść Zmiana uchwały nr 80/XXVIII/2022  W sprawie włączenia do inwestycji bieżących Dzielnicy Bronowice z rezerwy celowej i środków z budżetu Miasta w roku 2022.

Zmiana polega na  zmianie w paragrafie 1 pkt 3 gdzie z uwagi na starania o dofinansowanie remontu ulicy Pogodnej, nie możemy wykonywać żadnych innych prac, gdyż nie będzie mógł być realizowany cały projekt ulicy Pogodnej, co miało już miejsce i zostaliśmy wykreśleni  z pozyskania środków z Unii Europejskiej, z uwagi na nieformalne wykonanie parkingów przy ulicy Pogodnej od strony ulicy Łabędziej 2.

Treść nowego wpisu to: wykonanie ciągu pieszego na odcinku od ulicy Pogodnej 19 do ulicy Łabędziej 1, wzdłuż ogrodzenia SP nr 33 przy ulicy Grabskiego, na wieloletnie wnioski mieszkańców całej dzielnicy.

Uchwała nr 85/XXIX/2022

Przyjęcie sprawozdania z wykonania czynności w roku 2021 przez dzielnicowego  Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Bronowice.

Uchwała nr 86/XXIX/2022

Przyjęcie sprawozdania z wykonania czynności w roku 2021 przez Policję-VI Komisariat Policji w dzielnicy Bronowice.

Uchwała nr 87/XXIX/2022

Podjęcie uchwały popierający wniosek mieszkańców dzielnicy Bronowice  do Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na dzielnicy Bronowice. Miejsca parkingowe  wzdłuż ulicy Puchacza  od ulicy Lotniczej do ul. Krańcowej blok Krańcowa 106 po obu stronach oraz miejsca parkingowe od strony ul. Puchacza przy Wspólnotach Mieszkaniowych Droga Męczenników Majdanka 26-24.

Uchwała nr 88/XXIX/2022

W sprawie utrzymania Targu Rynek Bronowice, niezbędnego dla zaspokojenia najpotrzebniejszych potrzeb życiowych mieszkańców Dzielnicy Bronowice w Lublinie i całego Miasta Lublin.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top