– Kolejne bardzo owocne spotkanie – Konferencja na Lubelskich Bronowicach

Sprawozdanie z Konferencji – Gali podsumowujące wydarzenia w roku 2022 oraz przedstawienie harmonogramu wydarzeń patriotyczno-kulturalnych, sportowych i inwestycyjnych w Dzielnicy Bronowice w roku 2023, która odbyła się w dniu 8 listopada 2022 roku, w sali konferencyjnej Lubhotelu przy ulicy Krańcowej 107 A w Lublinie. – pdf

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top