– Kolejna bardzo owocna Gala podsumowująca wydarzenia w roku 2022 oraz zatwierdzająca harmonogram wydarzeń w roku 2023, w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023

W dniu 8 lutego 2023 roku, w sali konferencyjnej w Lubhotelu w Lublinie, odbyła się już VI Gala podsumowująca wydarzenia patriotyczno – kulturalne w roku 2022 oraz zatwierdzono harmonogram wydarzeń w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023 i Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.    

Galę otworzył Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Andrzej Szyszko, witając zaproszonych gości, podziękował za bardzo dobrą współpracę Władzom Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego w Lublinie, oraz obecnym na Gali Dyrektorom Szkół i Placówek Szkolno – Wychowawczych, Społecznemu Komitetowi Mieszkańców Lublina, Radzie Duszpasterskiej przy parafii Świętego Krzyża w Lublinie.

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Lublina ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach, podkreślił że jesteśmy jedna z Dzielnic Lublina, która jednoczy a nie dzieli wszystkie środowiska, którym również zależy na rozwoju Dzielnicy Bronowice, Miasta Lublina i Województwa Lubelskiego. Wierzy i życzył wszystkim zgromadzonym na Gali realizacji wielu zadań, przede wszystkim budowy długo oczekiwanej inwestycji jakim jest Bronowickie Centrum Kultury, remontu ulicy Pogodnej i wielu innych.

Następnie Zastępca Prezydenta Mariusz Banach, wyróżnił dyrektorów szkół i placówek szkolno- wychowawczych za wielkie zaangażowanie przy organizacji cyklicznych wydarzeń patriotyczno – kulturalnych na Dzielnicy Bronowice w Lublinie, w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii w latach minionych. Pan Prezydent wyróżnił pięknymi albumami następujące osoby: Alicja Dudak – Dyrektor SPS nr 26 w Lublinie, Jolanta Józefaciuk – Dyrektor SP nr 31 w Lublinie, Urszula Remiszewska – Dyrektor SP nr 33 w Lublinie, Lucyna Mądra – Dyrektor VIII LO w Lublinie, Aleksander Błaszczak – Dyrektor ZSB w Lublinie, Małgorzata Pilecka-Sikorska – Dyrektor Akademickiego i Sportowego LO WSEI w Lublinie, Elżbieta Barszcz – Dyrektor SOSW w Lublinie, Marcin Rakowski – Dyrektor OSW nr 1 w Lublinie, Ewa Szady – Dyrektor Lider w Lublinie, Violetta Stachyra – Zastępca Dyrektora Lider w Lublinie, Beata i Robert Wieckowskich – Właścicieli Lubhotelu w Lublinie oraz Dmytro Yasiuk i Yevhenii Hopko – Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina.

Następnie głos zabrał Prezes SKML Andrzej Szyszko, który przedstawił wszystkim zgromadzonym harmonogram planowanych wydarzeń w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023 i Europejskich Dni Młodzieży 2023 w Lublinie:

  •  01-02.04.2023-(sobota, niedziela)- Parafia pw Świętego Krzyża w Lublinie przy ulicy Pogodna 7 – wizytacja parafii wraz z uroczystym bierzmowaniem (01.04.2023-sobota godzina 17.00), uroczystości Niedzieli Palmowej z udziałem Arcybiskupa Lubelskiego (02.02.2023- niedziela godzina 12.00).
  • 01.06.2023 – (czwartek), 02.06.2023 – (piątek) – tereny zielone Parafii pw Świętego Krzyża w Lublinie przy ulicy Pogodnej 7, Lubelskie Bronowickie Kulturalia 2023 – „ Świętujemy”, występy artystyczne dzieci i młodzieży – prezentacja szkół z okazji międzynarodowego dnia dziecka w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w dniu 02.06.2023 – (piątek) – VI Wojewódzka Gala Integracyjna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z niepełnosprawnościami.
  • 08.09.2023 – (piątek), Parafia pw Świętego Krzyża w Lublinie przy ulicy Pogodnej 7, godzina 9.30- 10.30 Msza Święta inaugurująca rok szkolny 2023/2024 na Lubelskich Bronowicach, godzina 11.00 – 14.00 „ Dzieci i Młodzież dla Lublina” prezentacja szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych w występach artystycznych młodzieży, na terenach zielonych SP nr 33 przy ulicy Pogodnej 19 w Lublinie. W godzinach 16.00- 21.30 Lubelskie Bronowickie Kulturalia 2023 – VI Ogólnopolski Jarmark Bronowicki – tereny zielone Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej 19 w Lublinie. Wystąpią między innymi: Piękni i Młodzi, Defis, Miły Pan, Topky, Power Play lub Milano.
  • 11.11.2023 – ( sobota), Parafia pw Świętego Krzyża w Lublinie przy ulicy Pogodnej 7, godzina 12.00 Msza Święta na 106. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości, godzina 14.00-18.00  Sala Konferencyjna Lubhotelu przy ulicy Krańcowej 107A w Lublinie, Koncert Patriotyczno – kulturalny – Podsumowanie Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023 oraz Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie.

Następnie rozpoczęła się dyskusja w której głos zabrali: Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury UM Pani Anna Pajdosz, Komendant VI Komisariatu Policji Arkadiusz Romaniuk, Ksiądz Andrzej Andruszczak, Dyrektorzy Szkół: Małgorzata Pilecka-Sikorska, Marcin Rakowski, Elżbieta Barszcz, Lucyna Mądra, Ewa Szady, Aleksander Błaszczak oraz Właściciele Lubhotelu Beata Robert Więckowscy.

Po zakończeniu dyskusji i zapoznaniem się z harmonogramem wydarzeń w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023 i Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie, wszyscy zgromadzeni jednogłośnie poparli wyżej wymienione wydarzenia, które odbywać się będą na Dzielnicy Bronowice w Lublinie.

Na zakończenie głos zabrał Prezes SKML Andrzej Szyszko, który poinformował o przygotowaniach do wyżej wymienionych wydarzeń, podkreślając że obecnie spinane są budżety na zrealizowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć i małych problemach z uwagi na trudna sytuację ekonomiczną w kraju, ale liczy że pozyskamy „dobrych ludzi”- sponsorów i wydarzenia odbędą się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Podziękował również wszystkim zgromadzonym przybyłym na Galę, licząc na dalszą bardzo owocną współpracę na rzecz rozwoju Dzielnicy Bronowice, Miasta Lublina i Województwa Lubelskiego.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top