– Już drugie posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice. Pogodna, BCK i Park Bronowicki to najważniejsze inwestycje do zrealizowania!

W gościnnych murach LubHotelu odbyło się kolejne, już drugie w nowej kadencji zebranie Rady Dzielnicy Bronowice. Podczas spotkania radni upomnieli się o długo wyczekiwany remont ul. Pogodnej (w całości), prosząc w uchwale władze Miasta Lublin o wpisanie inwestycji jako priotytetowej, na którą środki zostaną uruchomione z programów Samorządu Województwa Lubelskiego i rządowych. Nasi społecznicy liczą na popracie inicjatywy przez prezydentów dr-a Krzysztofa Żuka i Artura Szymczyka, a także naszych parlamentarzystów.
W kolejnej uchwale radni wnioskowali o przyśpieszenie prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-technicznej Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie. Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy zwrócił także uwagę na brak postępu prac rewitalizacji Parku Bronowickiego. Krytycznie odniósł się do wniosków dyr. Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, które zostały złożone po terminie, uznając je za bezzasadne i powodujące znaczny wzrost kosztów inwestycji. W dyskusji radni podkreślili brak jakiejkolwiek współpracy z dyr. Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, co wyrazili w stosownej uchwale.

 

Nowo wybrana Rada Dzielnicy Bronowice od początku zabrała się ostro do pracy

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top