– Nowe-stare władze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

4 kwietnia 2023 r. odbyło się walne-sprawozdawczo wyborcze zebranie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice. Podczas spotkania podsumowano ponad 20-letnią działalność SKML-B. Szczególnie ostatnia kadencja, za lata 2018-2023 należała do jednej z najbardziej aktywnych.

Andrzej Szyszko, założyciel i od początku prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice podczas spotkania podkreślił, jak ważną rolę w życiu Bronowic, Miasta i Województwa Lubelskiego zajmuje SKML-B i podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje dot. inwestycji. To z inicjatywy SKML-B powstał kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Łabędziej, skwery rekreacyjno-wypoczynkowe na Dzielnicy oraz VI Komisariat Policji. Dzięki staraniom A. Szyszko i działaczy SKML-B przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24 stanął pomnik Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Co roku na Bronowicach organizowanych jest szereg imprez patriotycznych-kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Od 2016 roku SKML-B dąży do budowy Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej, długo wyczekiwanego remontu ulicy Pogodnej, głównej arterii w Dzielnicy. Dzięki wsparciu SKML-B na Dzielnicy udało się przeprowadzić wiele inwestycji m.in. wykonano remont ulicy Łąbędziej i Sokolej, powstały ciągi piesze w wielu miejscach m.in. Puchacza, Krańcowa i Grabskiego.

Walne Zgromadzenie podjęło stosowne uchwały dot. kolejnych inwestycji na Bronowicach.

Szczególnie cieszy poparcie społeczne, jakie nasi Działacze otrzymali podczas ostatnich wyborów do Rad Dzielnicy Bronowice. Członkowie SKML-B objęli 10 z 15 mandatów. Po raz kolejny zasiadają we władzach Rady i Zarządu. Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy w wyborach otrzymał rekordowe w Lublinie poparcie – aż 396 głosów!

Szyszko, prezes SKML podczas zebrania podkreślił współpracę ze wszystkimi środowiskami na rzecz Dzielnicy Bronowice i Miasta Lublina, szczególnie z władzami samorządowymi Województwa Lubelskiego, Miasta Lublina i dyrekcjami placówek szkolno-wychowawczych oraz prezesami lokalnych firm.

Przedstawił także kandydaturę na radnego do Rady Miasta Lublin z ramienia SKML-B, Społeczności Bronowickiej i nie tylko w przyszłorocznych wyborach red. Krzysztofa Basińskiego, wieloletniego Członka Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, oddanego sprawom Dzielnicy i Miasta Lublina, sprawnego organizatora i społecznika.

red. Krzysztof Basiński kandydat na radnego Rady Miasta

Zarząd SKML-B w kadencji 2023-2028


Prezes Zarządu: Andrzej Szyszko
Prezes Zarządu: Andrzej Szyszko
Wiceprezes Grażyna Tutka
Wiceprezes Danuta Bochniarz
Prezes Zarządu: Andrzej Szyszko
Sekretarz/Skarbnik: Anna Trusz-Krok
Członek Zarządu: Zofia Gwóźdź

Komisja Rewizyjna SKML-B 2023-2028


Przewodniczący: Marek Misztal
Zastępca przewodniczącego: Edyta Bochniarz-Tyra
Członek: Marcin Gajkowski

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice


Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top