– By na Bronowicach było jeszcze piękniej!

O zieleni w Dzielnicy Bronowice i najbardziej palących problemach związanych z nią rozmawialiśmy dzisiaj (12 kwietnia 2023 r.) w Radzie Dzielnicy i Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice z Panią Blanką Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca Rady Dzielnicy i wiceprezes SKML-B Danuta Bochniarz, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice i prezes SKML-B Andrzej Szyszko, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Eugeniusz Wojtaś oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy i wiceprezes SKML-B Grażyna Tutka.


Podczas spotkania przedstawiliśmy pilną potrzebę rewitalizacji m.in. skweru Kardynała Prymasa Wyszyńskiego, prześwietlenia drzew oraz wykonania nowych nasadzeń wraz z pielęgnacją trawników. Zwróciliśmy uwagę na konieczność wspólnych, bardziej skoordynowanych działań na trenerach zielonych przez Wydział Zielni i Gospodarki Komunalnej z Zarządem Dróg i Mostów oraz Zarządem Nieruchomości Komunalnych, poprzez opracowanie szczegółowego harmonogramu działań.
Wierzymy, że Mieszkańcy Bronowic już wkrótce odczują efekty spotkania z Panią Dyrektor Blanką Rdest-Dudak.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top