Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/itcomplete/ftp/WWW/skm_bronowice/wordpress/wp-content/themes/pe-public-institutions/header.php:63) in /home/itcomplete/ftp/WWW/skm_bronowice/wordpress/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 41
class="home blog animations-enabled sticky-bar off-canvas-right top-bar wcag highcontrast3 wcagfocus wcaghover ">

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina-Bronowice

bronowice Najważniejsze informacje, wydarzenia, które mają miejsce w dzielnicy Bronowice SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA-BRONOWICE Marzenie Lubelskich Bronowic niespialowski.pl

Lech Sprawka, wojewoda lubelski na wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice uhonorował Panią mgr Małgorzatę Pielecką-Sikorską, dyrektor Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Akademii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Pani dyrektor od ponad 30 lat jest wspaniałym, oddanym pedagogiem. Dzięki jej staraniom i wielkiemu zaangażowaniu w WSEI powstały Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcącego cieszące się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Małgorzata Pielecka-Sikorska od lat jest oddanym Przyjacielem Bronowickiej Społeczności i Lublina. Wraz z młodzieżą wspiera wydarzenie patriotyczno-kulturalne oraz sportowe organizowane przez SKML-B  i związki sportowe.

Gratulujemy Pani dyrektor Małgorzacie Pieleckiej-Sikorskiej tego zaszczytnego wyróżnienia!

Read more Gratulacje dla Pani dyrektor Małgorzaty Pieleckiej-Sikorskiej!

O zieleni w Dzielnicy Bronowice i najbardziej palących problemach związanych z nią rozmawialiśmy dzisiaj (12 kwietnia 2023 r.) w Radzie Dzielnicy i Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice z Panią Blanką Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca Rady Dzielnicy i wiceprezes SKML-B Danuta Bochniarz, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice i prezes SKML-B Andrzej Szyszko, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Eugeniusz Wojtaś oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy i wiceprezes SKML-B Grażyna Tutka.


Podczas spotkania przedstawiliśmy pilną potrzebę rewitalizacji m.in. skweru Kardynała Prymasa Wyszyńskiego, prześwietlenia drzew oraz wykonania nowych nasadzeń wraz z pielęgnacją trawników. Zwróciliśmy uwagę na konieczność wspólnych, bardziej skoordynowanych działań na trenerach zielonych przez Wydział Zielni i Gospodarki Komunalnej z Zarządem Dróg i Mostów oraz Zarządem Nieruchomości Komunalnych, poprzez opracowanie szczegółowego harmonogramu działań.
Wierzymy, że Mieszkańcy Bronowic już wkrótce odczują efekty spotkania z Panią Dyrektor Blanką Rdest-Dudak.

Read more By na Bronowicach było jeszcze piękniej!

4 kwietnia 2023 r. odbyło się walne-sprawozdawczo wyborcze zebranie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice. Podczas spotkania podsumowano ponad 20-letnią działalność SKML-B. Szczególnie ostatnia kadencja, za lata 2018-2023 należała do jednej z najbardziej aktywnych.

Andrzej Szyszko, założyciel i od początku prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice podczas spotkania podkreślił, jak ważną rolę w życiu Bronowic, Miasta i Województwa Lubelskiego zajmuje SKML-B i podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje dot. inwestycji. To z inicjatywy SKML-B powstał kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Łabędziej, skwery rekreacyjno-wypoczynkowe na Dzielnicy oraz VI Komisariat Policji. Dzięki staraniom A. Szyszko i działaczy SKML-B przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24 stanął pomnik Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Co roku na Bronowicach organizowanych jest szereg imprez patriotycznych-kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Od 2016 roku SKML-B dąży do budowy Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej, długo wyczekiwanego remontu ulicy Pogodnej, głównej arterii w Dzielnicy. Dzięki wsparciu SKML-B na Dzielnicy udało się przeprowadzić wiele inwestycji m.in. wykonano remont ulicy Łąbędziej i Sokolej, powstały ciągi piesze w wielu miejscach m.in. Puchacza, Krańcowa i Grabskiego.

Walne Zgromadzenie podjęło stosowne uchwały dot. kolejnych inwestycji na Bronowicach.

Szczególnie cieszy poparcie społeczne, jakie nasi Działacze otrzymali podczas ostatnich wyborów do Rad Dzielnicy Bronowice. Członkowie SKML-B objęli 10 z 15 mandatów. Po raz kolejny zasiadają we władzach Rady i Zarządu. Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy w wyborach otrzymał rekordowe w Lublinie poparcie – aż 396 głosów!

Szyszko, prezes SKML podczas zebrania podkreślił współpracę ze wszystkimi środowiskami na rzecz Dzielnicy Bronowice i Miasta Lublina, szczególnie z władzami samorządowymi Województwa Lubelskiego, Miasta Lublina i dyrekcjami placówek szkolno-wychowawczych oraz prezesami lokalnych firm.

Przedstawił także kandydaturę na radnego do Rady Miasta Lublin z ramienia SKML-B, Społeczności Bronowickiej i nie tylko w przyszłorocznych wyborach red. Krzysztofa Basińskiego, wieloletniego Członka Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, oddanego sprawom Dzielnicy i Miasta Lublina, sprawnego organizatora i społecznika.

red. Krzysztof Basiński kandydat na radnego Rady Miasta

Read more Nowe-stare władze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

W gościnnych murach LubHotelu odbyło się kolejne, już drugie w nowej kadencji zebranie Rady Dzielnicy Bronowice. Podczas spotkania radni upomnieli się o długo wyczekiwany remont ul. Pogodnej (w całości), prosząc w uchwale władze Miasta Lublin o wpisanie inwestycji jako priotytetowej, na którą środki zostaną uruchomione z programów Samorządu Województwa Lubelskiego i rządowych. Nasi społecznicy liczą na popracie inicjatywy przez prezydentów dr-a Krzysztofa Żuka i Artura Szymczyka, a także naszych parlamentarzystów.
W kolejnej uchwale radni wnioskowali o przyśpieszenie prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-technicznej Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie. Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy zwrócił także uwagę na brak postępu prac rewitalizacji Parku Bronowickiego. Krytycznie odniósł się do wniosków dyr. Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, które zostały złożone po terminie, uznając je za bezzasadne i powodujące znaczny wzrost kosztów inwestycji. W dyskusji radni podkreślili brak jakiejkolwiek współpracy z dyr. Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, co wyrazili w stosownej uchwale.

 

Nowo wybrana Rada Dzielnicy Bronowice od początku zabrała się ostro do pracy

Read more Już drugie posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice. Pogodna, BCK i Park Bronowicki to najważniejsze inwestycje do zrealizowania!

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top