Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina-Bronowice

bronowice Najważniejsze informacje, wydarzenia, które mają miejsce w dzielnicy Bronowice SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA-BRONOWICE Marzenie Lubelskich Bronowic niespialowski.pl

17 października w lubelskim Ratuszu rozmawialiśmy z Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępcą Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz Panem Michałem Karapudą, Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu o powstaniu Bronowickiego Centrum Kultury oraz cyklicznych wydarzeniach, które w przyszłym roku odbędą się w naszej Dzielnicy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Pani Prezydent i Panu Dyrektorowi podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę.

Read more Rozmawialiśmy o BCK i przyszłorocznych wydarzeniach na Bronowicach w ramach ESM 2023

12 października w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spotkaliśmy się z Panią Dyrektor Magdaleną Czarkowską, Panią Zastępcą Dyr. ds. Medycznych Panią Dagmara Marczewska i Panem Zastępcą Dyr. ds. Służb Mundurowych Pawłem Pirogiem. Podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę oraz przedstawiliśmy plan wspólnych działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy, Miasta i Województwa.

Read more Spotkanie w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

11 października w siedzibie Rady Dzielnice Bronowice przy ulicy Krańcowej 106 gościliśmy Pana Jana Madejka, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Jednostek Pomocniczych. Rozmawialiśmy o projekcie Bronowickiego Centrum Kultury i bieżącej działalności Rady Dzielnicy oraz Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina. Podziękowaliśmy serdecznie Panu Pełnomocnikowi za dotychczasową współpracę i wsparcie.

Read more Gościliśmy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Jednostek Pomocniczych

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top