Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina-Bronowice

bronowice Najważniejsze informacje, wydarzenia, które mają miejsce w dzielnicy Bronowice SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA-BRONOWICE Marzenie Lubelskich Bronowic niespialowski.pl

W dniu 22.03.2018 r, odbyło się kolejne spotkanie z Prezydentem Miasta Lublina dr Krzysztofem Żukiem, dotyczące Lubelskich-Bronowickich Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego inż. Adam Głowacz, Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice Andrzej Szyszko oraz Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina Pani Joanna Żytkowska. Organizatorzy poinformowali Pana Prezydenta o przygotowaniach i problemach tych największych historycznych wydarzeń na dzielnicy Bronowice w Lublinie.

Read more Spotkanie z Prezydentem miasta Lublin

W dniu 19.02.2018 r., w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji programów uroczystych Gal i II-go Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, które odbędą się w dniach:

18.05.2018 r. (piątek) Wojewódzka Gala Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalna,  dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina, na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, przy ulicy Bronowickiej 21 w Lublinie.

07.09.2018 r. (piątek) Uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim  Jarmarkiem Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej 19 w Lublinie.

Read more Kolejne wydarzenie z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice

W dniu 14.02.2018 r., odbyło się spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem Wojewodą Lubelskim, gdzie przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komitetu Organizacyjnego poinformowali Pana Wojewodę o inicjatywie i pismach skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących przyśpieszenia budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie, tak aby uroczyste otwarcie odbyło się w lipcu 2019 r., na Jubileusz 100-Lecia Policji w naszym kraju.

Read more Spotkanie z Wojewodą Lubelskim

Z olbrzymią satysfakcją chcemy poinformować, że w dniu dzisiejszym zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najbardziej zasłużeni w rozwój Dzielnicy, Miasta i Województwa członkowie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice w Lublinie.

Odznaczenia wręczył Pan Profesor Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Read more Odznaczeni Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się Bronowickie Spotkanie Noworoczne z Władzami Samorządowymi, Rektorami Wyższych Uczelni, Dyrektorami Szkół, Placówek Szkolno-Wychowawczych, Prezesami i Dyrektorami firm i przedsiębiorstw oraz Radnymi Rady Dzielnicy Bronowice, Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komitetu Organizacyjnego Wydarzeń w ramach Obchodów 100-Lecia Niepodległości Naszego Kraju.

Read more Spotkanie noworoczne na Bronowicach w Lublinie (22.01.2018)

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top