– test2

Kolejne bardzo owocne spotkanie – Konferencja na Lubelskich Bronowicach

Sprawozdanie z Konferencji – Gali podsumowujące wydarzenia w roku 2022 oraz przedstawienie harmonogramu wydarzeń patriotyczno-kulturalnych, sportowych i inwestycyjnych w Dzielnicy Bronowice w roku 2023, która odbyła się w dniu 8 listopada 2022 roku, w sali konferencyjnej Lubhotelu przy ulicy Krańcowej 107 A w Lublinie. – pdf

0 komentarzy

Rozmawialiśmy o BCK i przyszłorocznych wydarzeniach na Bronowicach w ramach ESM 2023

17 października w lubelskim Ratuszu rozmawialiśmy z Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępcą Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz Panem Michałem Karapudą, Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu o powstaniu Bronowickiego Centrum Kultury oraz cyklicznych wydarzeniach, które w przyszłym roku odbędą się w naszej Dzielnicy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Pani Prezydent i Panu Dyrektorowi podziękowaliśmy za […]

0 komentarzy

Spotkanie w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

12 października w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spotkaliśmy się z Panią Dyrektor Magdaleną Czarkowską, Panią Zastępcą Dyr. ds. Medycznych Panią Dagmara Marczewska i Panem Zastępcą Dyr. ds. Służb Mundurowych Pawłem Pirogiem. Podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę oraz przedstawiliśmy plan wspólnych działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy, Miasta i Województwa.

0 komentarzy

Gościliśmy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Jednostek Pomocniczych

11 października w siedzibie Rady Dzielnice Bronowice przy ulicy Krańcowej 106 gościliśmy Pana Jana Madejka, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Jednostek Pomocniczych. Rozmawialiśmy o projekcie Bronowickiego Centrum Kultury i bieżącej działalności Rady Dzielnicy oraz Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina. Podziękowaliśmy serdecznie Panu Pełnomocnikowi za dotychczasową współpracę i wsparcie.

0 komentarzy

W Ratuszu o bieżących i planowanych inwestycjach w Dzielnicy Bronowice

6 października w lubelskim Ratuszu po raz kolejny z Panem Arturem Szymczykiem, Zastępcą Prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju rozmawialiśmy o bieżących i planowanych inwestycjach w Dzielnicy Bronowice. Dziękujemy za przyjęcie naszej delegacji. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Stanisław Wydrych i Pani Inspektor Ewa Kulik.

0 komentarzy

ZAPROSZENIE – Konferencja – gala podsumowująca wydarzenia w roku 2022

ZAPROSZENIE – Konferencja – gala podsumowująca wydarzenia w roku 2022 oraz przedstawienie harmonogramu wydarzeń patriotyczno-kulturalnych i sportowych w 2023 r.  

0 komentarzy

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Realizacja:Michal Stefanski
Back to top