Konferencja dotycząca budowy czterech skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych na Dzielnicy Bronowice

22 września 2006 at 12:00

Centrum Młodzieży „Nie Lękajcie Się” – z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców , dotycząca budowy czterech skwerów na Dzielnicy Bronowice w miejscach zdegradowanych i zaniedbanych przy ulicach Jesienno-Zimowej, Łabędziej, Drodze Męczenników Majdanka i Krańcowej.