Pamiątkowe zdjęcie z posiedzenia Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, które odbyło się w dniu 06.09.2019 roku, gdzie podsumowano III Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki.

9 września 2019 at 17:32