Relacja fotograficzna z Konferencji Społeczno – Kulturalnej połączonej z Uroczystą Galą i Spotkaniem Noworocznym Mieszkańców Lubelszczyzny i Lublina.

26 stycznia 2020 at 21:46

Gala odbyła się w  Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia” przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie, w dniu 19 stycznia 2020 roku.
Całe sprawozdanie, wkrótce na YouTube i facebooku Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina