– fileth

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z  Gali – Konferencji Rozwój Społeczno – Kulturalny Lublina – Bronowice lata 2021-2023, organizowanej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice, która odbyła się od 26 marca do 2 kwietnia 2021 r.

Read more Film z  Gali – Konferencji Rozwój Społeczno – Kulturalny Lublina – Bronowice lata 2021-2023

Gala – Konferencja Rozwój Społeczno – Kulturalny Lublina – Bronowice lata 2021-2023, która odbyła się od 26 marca do 2 kwietnia 2021 r. to kolejna bardzo ważna inicjatywa Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem:

Sprawozdanie z Gali – Konferencji

Read more Sprawozdanie z Gali – Konferencji Rozwój Społeczno – Kulturalny Lublina – Bronowice lata 2021-2023

10 kwietnia 2021 roku odbyło się walne zgromadzenie członków Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkanie przeprowadzone zostało w trybie wideokonferencji na platformie Zoom.
W zebraniu udział wzięło 17 z 24 członków Stowarzyszenia, co stanowiło quorum do podjęcia ważnych uchwał. Zmieniono m.in. § 22 pkt 8 statutu, który uzyskał nowe brzmienie: „Oświadczenia woli, w imieniu Stowarzyszenia, składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działając łącznie”. W głosowaniu jawnym za przyjęciem zmiany było 17 członków, nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się.
Ustalono termin wlanego zebrania sprawozdawczego na 11 czerwca 2021 r.
Aktualny Statut Stowarzyszenia znajduje się na stronie internetowej: www.skm-bronowice.pl/statut

Read more Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków SKML-Bronowice

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Realizacja:Michal Stefanski
Back to top