– Kolejne wydarzenie z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice

W dniu 19.02.2018 r., w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji programów uroczystych Gal i II-go Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, które odbędą się w dniach:

18.05.2018 r. (piątek) Wojewódzka Gala Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalna,  dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina, na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, przy ulicy Bronowickiej 21 w Lublinie.

07.09.2018 r. (piątek) Uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim  Jarmarkiem Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej 19 w Lublinie.

W bardzo owocnej i merytorycznej Konferencji udział wzięli: Kowalik Bożenna Dyrektor SP nr 26 w  Lublinie, Głowacz Adam Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego, Andrzej Szyszko Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców, Ks. Paśnik Arkadiusz Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Lublinie, Ks. Piotr Wnuczek Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Lublinie, Adamczuk Piotr Dyrektor Lubelskiej TV, Woliński Witold Prezes MAK-DOM Lublin, Czapczyński Waldemar Wiceprzewodniczący  Rady Dzielnicy Bronowice w  Lublinie, Choma-Szulc Aleksandra Dyrektor D.D.K. „ Bronowice”, Remiszewska Urszula Dyrektor SP 33 w Lublinie, Józefaciuk Jolanta Dyrektor SP 31 w  Lublinie, Mądra Lucyna Dyrektor VIII LO, Szady Ewa Dyrektor Szkół Lider w Lublinie, Stasiak Anna Dyrektor SOSWdDiMNiSS w Lublinie, Bochniarz Danuta Społeczny Komitet Mieszkańców, Radna Rady Dzielnicy Bronowice, Teresa Wąsikąwska Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Bochniarz-Tyra Edyta Sekretarz Społecznego Komitetu Mieszkańców, Romaniuk Arkadiusz Komendant VI Komisariatu Policji w Lublinie, Ryszard Troch Komenda Miejska Policji w Lublinie, Wasil Andrzej Sekretarz Społecznego Komitetu Mieszkańców, Matej Piotr Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców, Latała Jacek Społeczny Komitet Mieszkańców, Chudy Mateusz Redaktor „Nowy Tydzień”, Alicja Dudek Wicedyrektor SP 26 w Lublinie, Beata Kosidło Wicedyrektor SP 26 w Lublinie, Piotr Mochol Wicedyrektor SP 26 w Lublinie, Ewa Wrońska Prezes Stowarzyszania „Radość Dawania”, Tadeusz Koziara Wiceprezes Stowarzyszania „Radość Dawania”, Łukasz Drozd D.D.K Bronowice oraz przedstawiciele Prasy, Radia i Telewizji.

Po powitaniu wszystkich uczestników Konferencji przez Dyrektor SP 26 Panią Bożenne Kowalik, ramowy program tych historycznych wydarzeń na Dzielnicy Bronowice w Lublinie, przestawili Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Pan Adam Głowacz i Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Pan Andrzej Szyszko. Kolejnymi mówcami byli Ks. Arkadiusz Paśnik Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Lublinie, który przedstawił program uroczystej mszy polowej za Ojczyznę na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej 26 w Lublinie. Dyrektor Lubelskiej TV Pan Piotr Adamczuk przestawiając koncepcję współpracy oraz plan transmisji tych wydarzeń na żywo w Lubelskiej TV, a Dyrektor D.D.K Bronowice Pani Aleksandra Choma-Szulc propozycje programów patriotyczno-kulturalnych podczas uroczystych gal. Następnie uczestniczący w konferencji Dyrektorzy Szkół, przedstawili i zaprezentowali programy patriotyczno-kulturalne, które zaprezentuje młodzież szkolna podczas uroczystości. Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele Policji, gdzie poinformowano o zabezpieczeniu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników i przedstawienie programów prewencyjnych i sprzętu przez policję podczas uroczystych gal.

Po bardzo merytorycznym przedstawieniu programów przez uczestników konferencji, uzgodniono że szczegółowy program występów patriotyczno-kulturalnych wszystkich szkół jak i cały program – scenariusze uroczystych Gal i II-go Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego w Lublinie, zostanie zaprezentowany publicznie do dnia 17.03.2018 r., o czym również poinformujemy na naszych stronach.

Relacja fotograficzna ze spotkania

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top