– Kolejna Nasza inicjatywa i spotkania


Szkoła nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie po termomodernizacji, którą ukończono pod koniec 2020 roku
Szkoła nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie po termomodernizacji, którą ukończono pod koniec 2020 roku
Pierwszy Orlik w Lublinie wymaga natychmiastowego remotu
Pierwszy Orlik w Lublinie wymaga natychmiastowego remotu
Pierwszy Orlik w Lublinie wymaga natychmiastowego remotu
Pierwszy Orlik w Lublinie wymaga natychmiastowego remotu
Boiska szkolne wymagają natychmiastowego remontu - nasza propozycja to wykonanie boisk wielofunkcyjnych na tym dużym terenie
Boiska szkolne wymagają natychmiastowego remontu – nasza propozycja to wykonanie boisk wielofunkcyjnych na tym dużym terenie oraz siłowni, obok nowego placu zabaw.
Kolejne spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublina Panem Mariuszem Banachem dotyczącego wykonania remontu boisk szkolnych i orlika.
Kolejne spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublina Panem Mariuszem Banachem dotyczącego wykonania remontu boisk szkolnych i orlika.
Kolejne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 33 w Lublinie
Kolejne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 33 w Lublinie
Gra o środki finansowe na remont boisk, grają - Pani Dyrektor SP nr 33 Urszula Remiszewska i Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach
Gra o środki finansowe na remont boisk, grają – Pani Dyrektor SP nr 33 Urszula Remiszewska i Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pan Mariusz Banach

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top