– Pierwsze spotkanie Rady Dzielnicy Bronowice oraz Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina w 2022 roku za nami

Ważne spotkanie

17 stycznia 2022 r. odbyło się XXVIII Posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice oraz Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina.

Podczas spotkania podjęto bardzo wiele ważnych decyzji m.in. udzielono absolutorium za rok 2021 Zarządowi Rady Dzielnicy Bronowice, na czele którego stoi przewodniczący Andrzej Szyszko, pełniący także funkcję prezesa SKML-B. Przedstawiono i zatwierdzono zadania inwestycyjne na rok 2022. Zadania priorytetowe to: budowa Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej,  kompleksowy remont ulicy Pogodnej od ul. Lotniczej do Hanki Ordonówny oraz rewitalizacja Parku Bronowickiego. Rada i Zarząd Dzielnicy, a także Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina zabiegają o środki na w/w inwestycje od wielu lat, w szczególności z Miasta Lublina na wykonanie niezbędnej dokumentacji na BCK w wysokości 900 tys. złotych, a pozostałe koszty budowy będą pokryte ze zewnętrznych źródeł m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W 2022 roku z Rezerwy Celowej Rady Dzielnicy Bronowice  planujemy wykonać następujące prace:

  • dokończenie remontu z 2021 r. ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami 13 i 15
  • dokończenie remontu (łącznika) od ul. Pogodnej 38 do ul. Jesiennej, poprzez wykonanie poszerzenia wjazdu i wyjazdu do ul. Pogodnej oraz wykonanie trzech spowalniaczy ruchu (zdemontowanych podczas remontu ulicy w 2020);
  • remont ul. Firlejowskiej od numeru 14A do 14Z i od numeru 16A do numeru 16;
  • wykonanie remontu ul. Osada Rolna (I etap) na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Osada Rolna 11A;
  • dokończenie wykonania oświetlenia (dwóch lamp) ciągu pieszego przy SP nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej oraz nowego (dwóch lamp) przy ulicy Krańcowej 109 i ulicy Sokolej 7,
  • wykonanie remontów schodów przy ulicy Droga Męczenników Majdanka nr 20 oraz nr 24
  • wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 (SP nr 33) do ul. Łabędziej 1 i 2 (boiska Orlik) wraz z uporządkowaniem terenu na tym odcinku.

W/w prace przyjęte zostały wstępnie zaakceptowane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, wykonanie ich uzależnione jest od dostępności środków finansowych.

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top