– skm

Patronaty honorowe zostały objęte nad:

VII Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki dla uczczenia 25-lecia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa – 2024 rokiem W. Witosa który odbędzie się w dniu 6 września 2024 r. – szczegóły w kolejnych artykułach

Patronat Wojewody Lubelskiego

Read more W roku 2024 dzięki władzom Samorządowym i Partnerom będą kontynuowane cykliczne wydarzenia patriotyczno-kulturalne w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2024 pod patronatami

Patronaty honorowe zostały objęte nad:

VII Wojewódzka Gala dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, część 1 obchodów: 25-lecia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina dla uczczenia  20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa – 2024 rokiem W. Witosa
uwaga nastąpiła zmiana terminu z dnia 31 maja na 24 maja 2024 r. – szczegóły w kolejnym artykule

Read more W roku 2024 dzięki władzom Samorządowym i Partnerom będą kontynuowane cykliczne wydarzenia patriotyczno-kulturalne w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2024 pod patronatami

W okresie od lutego do kwietnia 2024 r. odbyło się szereg spotkań dotyczących rozwoju dzielnicy Bronowice w Lublinie. Między innymi rozdzielono środki z rezerwy celowej Rady Dzielnice Bronowice w Lublinie na rok 2024.

Spotkanie z Prezydentem Panem Arturem Szymczykiem

Będą wykonywane następujące inwestycje:

  • Budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Majdan Tatarski w Lublinie – Wrońska oraz ciągu pieszego chodnika zlokalizowanego przy ulicy Majdan Tatarski 11 w Lublinie;
  • Przebudowa ciągu pieszego – chodnika wzdłuż ul. Pogodnej na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Krańcowej 7 od strony budynków Szkoły Podstawowej nr 33, Pogodnej 19, 17, 15, 13, 11 do ul. Krańcowej 109;
  • Kontynuacja budowy nowych miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego;
  • Wykonanie dodatkowego oświetlenia ciągów pieszych przy ul. Jesienne 1, Sokolej 11 i Sokolej 17 w Lublinie;
  •  Trwają intensywne prace nad projektem budowy Bronowickiego Centrum Kultury;
  • W bierzącym roku od czerwca 2024 r. doczekaliśmy się rewitalizacji Parku Bronowickiego;

Trwają również konsultacje na temat innych inwestycji między innymi remontu Przedszkola nr 9 przy ul. Pogodnej 5 czy utrzymania terenów utwardzonych i zielonych na naszej dzielnicy. Omówiono również cykliczne ogólnopolskie wydarzenia, które odbywać się będą w bierzącym roku na naszej dzielnicy – szczegóły w kolejnych artykułach na naszych stronach.

Read more Owocne spotkania z władzami samorządowymi

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w salach konferencyjnych LUBHOTEL-u przy ul. Krańcowej 107A w Lublinie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.
Podczas zebrania przyjęto: sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice za rok 2023, Sprawozdanie finansowe Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice za rok 2023, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice za rok 2023. Przeprowadzono dyskusje nad sprawozdaniami finansowym i z działalności Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice za rok 2023.
Wcześniej Zarząd a później Walne Zgromadzenie ogłosiło rok 2024 rokiem 25-lecia SKML (1999-2024).
Walne Zgromadzenie wybrało również władze stowarzyszenia na lata 2024 -2029 – Prezesem ponownie został Andrzej Szyszko, Wiceprezesami: Grażyna tutka i Danuta Bochniarz, Sekretarzem – Anna Trusz-Krok, Członkiem Zarządu – Zofia Gwóźdź. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej na lata 2024 – 2029 w składzie: Przewodniczący – Marek Misztal, Wiceprzewodniczący – Łukasz Tatara i Członek – Marcin Gajkowski.

Read more WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPOŁECZNEGO KOMITETU MIESZKAŃCÓW LUBLINA – BRONOWICE

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top