Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/itcomplete/ftp/WWW/skm_bronowice/wordpress/wp-content/themes/pe-public-institutions/header.php:63) in /home/itcomplete/ftp/WWW/skm_bronowice/wordpress/wp-content/themes/pe-public-institutions/inc/wcag.php on line 36
class="home blog paged paged-3 animations-enabled sticky-bar off-canvas-right top-bar wcag highcontrast2 wcagfocus wcaghover ">

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina-Bronowice

bronowice Najważniejsze informacje, wydarzenia, które mają miejsce w dzielnicy Bronowice SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA-BRONOWICE Marzenie Lubelskich Bronowic niespialowski.pl

W dniu 8 lutego 2023 roku, w sali konferencyjnej w Lubhotelu w Lublinie, odbyła się już VI Gala podsumowująca wydarzenia patriotyczno – kulturalne w roku 2022 oraz zatwierdzono harmonogram wydarzeń w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023 i Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.    

Galę otworzył Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Andrzej Szyszko, witając zaproszonych gości, podziękował za bardzo dobrą współpracę Władzom Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego w Lublinie, oraz obecnym na Gali Dyrektorom Szkół i Placówek Szkolno – Wychowawczych, Społecznemu Komitetowi Mieszkańców Lublina, Radzie Duszpasterskiej przy parafii Świętego Krzyża w Lublinie.

Read more Kolejna bardzo owocna Gala podsumowująca wydarzenia w roku 2022 oraz zatwierdzająca harmonogram wydarzeń w roku 2023, w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2023

W dniu 6 stycznia 2023 roku, w Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża przy ulicy Pogodnej 7 w Lublinie, odbyła się piękna uroczystość, wręczenia nominacji nowo wybranej Rady Duszpasterskiej.

Podczas mszy Świętej Dziękczynnej, którą celebrowali Ksiądz, doktor Marian Duma – proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Lublinie oraz profesor KUL Ksiądz Michał Klementowicz, wręczone zostały nominacje dla nowo wybranej Rady Duszpasterskiej, nominacje otrzymali: Anna Kornacka, Anna Wójcikowska – Kapusta, Bartosz Pawelec, Bogusława Cebulak, Danuta Bochniarz, Edmund Janczarek, Irena Kozyra, Maciej Antonik, Maksymilian Szerega, Maria Boczek, Marta Wlaź, Rafał Kloc, Renata Błaszczuk, Renata Burdzicka, Ryszard Mirecki, Zofia Gwóźdź, Stanisław Rożek, Małgorzata Rożek, Teresa Krzywicka, Mirosława Wojtaluk, Magdalena Parzyszek, Ewa Stefańska, Maria Bocheńska,  Leokadia Kosik.

Read more Mamy nową Radę Duszpasterską przy parafii Świętego Krzyża w Lublinie

 

W dniu 2 stycznia 2023 roku w gościnnych obiektach, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie, odbyło się XXXIV (ostanie), posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie w kadencji 2019-2023.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice Waldemar Czapczyński, przedstawił program XXXIV posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice, witając przybyłych na posiedzenie gości w osobach Pana Wiceprezydenta Miasta Lublina Artura Szymczyka, Komendanta VI Komisariatu Policji Pana Arkadiusza Romaniuka oraz przybyłych Strażników Straży Miejskiej w Lublinie w osobach Grzegorza Mazurkiewicza i Piotra Widomskiego.

Przewodniczący Rady złożył również życzenia Noworoczne wszystkim Radnym Rady Dzielnicy Bronowice, zaproszonym gościom oraz wszystkim mieszkańcom Dzielnicy Bronowice i Miasta Lublina.

Po jednogłośnym przegłosowaniu programu posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice, głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Szyszko. Poinformował zgromadzonych o sprawach bieżących na Dzielnicy Bronowice oraz przedstawił szczegółowe Sprawozdanie Zarządu za rok 2022. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bronowice Paweł Wrona, który po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy i Dyskusji, postanowił zaproponować Radzie Dzielnicy Bronowice, udzielenia Zarządowi Dzielnicy absolutorium za okres działalności  od 01.01.2022 do 31.12.2022. Wyraził również duże uznanie i podziękowanie Zarządowi, a szczególnie Przewodniczącemu Zarządu Panu Andrzejowi Szyszko za wielką aktywność i pozyskanie dodatkowych środków finansowych na inwestycję i nie tylko na naszej dzielnicy.

Read more Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie w kadencji 2019-2023

Partnerzy

 ul. Sokola 19/36
20-336 Lublin

andrzejsz.lublin@skm-bronowice.pl

Siedziba Rady Dzielnicy
dyżury poniedziałek od 10 do 12
 ul. Krańcowa 106
20-323 Lublin

Back to top